Sisene

Logi sisse

Kasutajatunnus *
Salasõna *
Remember Me

Avalikud koolitused

Liitvad läbirääkimised

ehk kuidas saavutada läbirääkimistel koostöö võistlemise asemel

Loe edasiKoolitusepealkiri sisaldab osalist ja osaliselt näilist vastuolu. Läbirääkimiste argipäev seostub enamikule meist jaotamisega, võitlusega oma pitsalõigu pärast. Ja see seos on sageli õige, mitte tegelike asjaolude, vaid läbirääkijate suhtumise ja hoiakute tõttu. Nii on harjumuspärane, vähem riskantne. Kindla peale võistlema minnes, on enam vähem teada mida teeb vastaspool ja mis sellest kõigest välja võib tulla.
Ehkki see sageli nii on, ei pea läbirääkimised tingimata olema võitlus. Võtame õppepäeval vaatluse alla kuidas sünnib läbirääkimiste olukorras võistlemine ja millised on „kannapöörde” võimalused koostöö kasuks.

KOOLITUSE VORM ja SISU

Koolitus kestab:1 päev järgmine koolitus 2019 aasta veebruaris (10.00 - 17.00)

Osalejate arv 8-12

Toimumiskoht: Tallinn (täpne asukoht selgub nädal enne koolitust)

Maksumus: 290€ + km. Hinna sees on koolitus, õppematerjalid, kohvipausid ja 2 käiguline lõuna.

AJAKAVA

9:45 - 10:00 Saabumine
10:00 - 11:30 Koolitus
11:30 - 11:45 Kohvipaus
11:45 - 13:15 Koolitus
13:15 - 14:15 Lõuna
14:15 - 15:45 Koolitus
15:45 - 16:00 Kohvipaus
16:00 - 17:00 Koolitus

 

KÜSIMUSED, MILLELE SAAME VASTUSED ehk mida teab ja oskab osaleja koolituse lõppedes:

 

TEEMAD

Läbirääkimiste olemus – olukorrad, mida (psühholoogia vaatevinklist) saab käsitleda läbirääkimistena. Läbirääkimised kui vastuolu sisaldav pooltevaheline sõltuvussuhe, kus sõltuvus avaldub nii teabe- kui resultaadisõtluvusena.
Läbirääkimismeetodite võrdlus, nende eristavad tunnused – koostöö ja võistlevad läbirääkimised.
Osapoolte valikud läbirääkimistel – strateegilised ja taktikalised valikud. Strateegiavaliku allikad – situatiivsed ja isikupõhised. Põhitähelepanu koostööläbirääkimiste võtetel, probleemilahendamise võtetel.
Konflikt ja konflikti osa läbirääkimiste eelduse ja koostisosana. Läbirääkimisolukord kui koostöö ja võistluse dilemma ja/või paradoks. Konflikti eskaleerumine ja deeskaleerimise võimalused.
Mõtlemine ja otsustamine läbirääkimistel. Kiire ja aeglane mõtlemine. Kiire mõtlemine ja heuristikute kasutamine otsustamise lihtsustamiseks. Kiire mõtlemise ohud tulenevalt selle seostest isiku emotsionaalsete seisunditega.
Suhtlusoskused läbirääkimistel. Kuulamisoskused ja nende kasutamine läbirääkimistel. Küsitlemise ja peegeldamise võtted. Motiveeriva intervjueerimise oskusteabe rakendusvõimalusi läbirääkimistel – ambivalentsuse (otsustamatuse) sedastamise ja ületamise võimalused.

Meeleseisundid ja emotsioonid. Läbirääkija meeleseisundi mõju läbirääkimiste käigule ja tulemuse hindamisele. Meeleseisundid on osaliselt hallatavad erinevate võtetega – meelerahu loomise ja hoidmise võtted (mindfullnessi võtted) ja aja mahavõtmise võtted. Eriti negatiivsed emotsioonid põhjustavad meele tasakaalutust, halvavad selget mõtlemist ja otsustamist. Negatiivsete emotsioonide allikad ja nende ennetamise ning ohjamise võimalused.
Läbirääkimiste protsess. Käsitletakse ettevalmistust, läbirääkimiste pidamist (suhtlust poolte vahel) ja lõpetamist ning protsessi ja tulemuste hindamist.
Läbirääkimiste meeskond. Meeskonnatöö tugevuseks on töö ja rollijaotuse võimalus, nõrkuseks on võimalikud meeskonnasisesed vastuolud. Läbirääkimised meeskonnatööna hõlmavad võimalike rollijaotuste tundmist, osalejate rollieelistuste arvestamist, töökorralduse haldamist (aja maha võtmine, vaatleja rolli võimaluste ärakasutamine, taktikalised rollimängud).
Visualiseerimine läbirääkimistel. Läbirääkijatele on toeks teabe visualiseerimine läbirääkimisteks valmistumisel ja läbirääkimiste käigus. Sobivateks abivahenditeks on erinevad kaardirakendused – meelekaart (mind map), mõistekaart (concept map) ja vookaart (flow chart). Lisaks on tõhus ka „sirgeldamine“ paralleelse andmetöötlusviisina.
 

MEETODID JA VAHENDID:

Eeltöö. Koolituseks valmistumisel saavad osalejad tutvuda ülevaatega koolitusteemadest ja täita 1 küsimustiku. Mõlema ülesande eesmärk on häälestada osalejaid eesseisvale õppusele andes võimaluse tutvuda koolitusel kasutatavate mõistete ja nendevaheliste seostega ning anda võimalus küsimustiku abil teha väike „revisjon“ oma käibivast läbirääkimiskäitumisest. Küsimustike tulemusi peegeldatakse osalejaile koolituse käigus.
Informeerimine. Oskusteavet jagatakse osalejatele nii kirjalikult (sissejuhatav artikkel, teabetekstid koolituse käigus ja lugemissoovitused koolituse järgseks enesearendamiseks) kui suuliselt lühiloengute, arutelude ja harjutuste tagasiside kaudu.
Harjutamine. Läbirääkimispädevuste arendamiseks saavad osalejad täita erineva keerukusastmega praktilisi ülesandeid. Terviklikku läbirääkimispädevust saab arendada osapädevustele tähelepanu pöörates ja neid harjutades. Näiteks on läbirääkija oluliseks pädevuseks kuulamisoskus, mis on omakorda jaotatav küsitlemise ja peegeldamise oskuseks. Need omakorda on jaotatavad veel üksikasjalikemateks alaoskusteks. Nii saavad osalejad kuulamisoskusi harjutades keskenduda näiteks küsimuste sõnastamisele (eristades avatud, suletud, protsessi ja meenutusküsimusi) ning peegeldusvõtete kasutamisele (sisu, tunde ja tähenduse peegeldamine).

Arutelu. Arutelu hinnatakse suhtluspädevuse koolituste tagasisidedes oluliseks osaks. Eriti sisekoolitusel saavad osalejad arutelude käigus väljendada oma seisukohti ja tõekspidamisi ning võrrelda neid kolleegide omadega. Selliselt kujuneb organisatsiooni allüksuse oma implitsiitne läbirääkimiskultuur.
Tagasiside. Tegevusõppe käsitlus, mis on antud koolituspakkumise üheks alustest, kujutab õppetsüklit järgmiselt – valmistu, tee, reflekteeri. Tegemise ja selle tulemuste peegeldamisel on lisaks igale õppijale tegevad õpirühma kaaslased (Arutelu) kui ka õppuse vedaja. Tagasiside mõtteks on tegevuse ja selle tulemuste sidumine oskusteabega selleks et aidata tegevust mõtestada ja leida parendamise võimalusi. Õpitakse õpikaaslaste tagasiside andmise ja vastuvõtmise võimalusi.
Videonäidised. Vahel on liikuv pilt 100 korda kõnekam mistahes jutust. Teemade illustreerimiseks kasutatakse paariminutilisi videonäidiseid.Õppusele eelnev kirjalik sissejuhatus teemasse artiklina
 

KOOLITAJA: ARNO BALTIN

Loe edasi

Psühholoogi ja õpetaja diplom Tartu Ülikoolist (1984). Huvitavad on ametitegevuses vajalikud suhtlus- ja toimetulekuoskused: läbirääkimised, kuulamine ja intervjueerimine, probleemilahendamine suurtes ja väikestes rühmades, ajajuhtimine, teadmiste ja protsesside visualiseerimine. Tõlkinud ja toimetanud läbirääkimiste alast oskusteavet: „Läbirääkimiste põhitõed.” „Meisterläbirääkija”, avaldanud teemakohaseid artikleid. Saanud väljaõppe lepitamise, intervjueerimise, rühmatöö ja psühholoogilise nõustamise alal. Teinud koostööd mitme koolitusfirmaga (Ariko, Fontes, Äripäev) ja töötanud õppejõuna Eesti ülikoolides (TÜ, EBS, TLÜ).

 
Registreeri ennast koolitusele täites alloleva vormi:

Powered by ChronoForms - ChronoEngine.com

 
või saates e-maili: moonika@meeskonnakoolitus.ee

Võtame Sinuga ühendust tööpäeva jooksul.

Juhtimiskoolitus on mõeldud neile, kes on hiljuti juhiks saanud ning vajavad lisateadmisi ja praktilist nõu, et juhina edukas olla.

Juhtimiskoolituse läbinu

  • on oma uues rollis enesekindlam
  • oskab paremini eristada isiklikke suheteid ja tööülesandeid
  • mõtestab enda jaoks lahti põhilised juhtimistegevused
  • suudab ennast juhina paremini kehtestada
  • oskab rohkem ülesandeid delegeerida
  • näeb võimalusi oma tiimi motiveerimiseks
  • oskab kavandada ja pidada arenguvestlusi
  • oskab anda konstruktiivset tagasisidet ja edasisidet
  • teadvustab enda peamised arenguülesanded juhina

 

Juhtimiskoolituse vorm ja sisu

Koolitus kestab 1+1 päeva. (10.00 - 17.00)
1. päev 20. september 2018
2. päev 27. september 2018
Osalejate arv 8-12

Toimumiskoht: Tallinn

Osalustasu:  490€ + km.

JUHTIMISKOOLITUSE TEEMAD

 • Juhi töö eripära. Juhtimise baasmudel.
• Juhi kompetents = isiksus + teadmised + oskused.
• Manager ja/või liider.
• Eduka juhi tunnused.
• Peamised juhtimistegevused ja nende sisu. Juhtimistsükkel.
• Eesmärgistamine. Eesmärgi kriteeriumid (SMART mudel)
• Juhi suhtlusoskused.
• Kindel käitumine (enesekehtestamine) koosolekute juhtimisel, probleemide ja konfliktide lahendamisel, otsustamisel, delegeerimisel, läbirääkimisel.
• Tagasiside ja edasiside andmine.
• Konstruktiivne probleemilahendus.
• Konfliktide ennetamine ja lahendamine.
• Grupidünaamika tundmine. Meeskonna loomine
• Otsustamine ja selle seos juhtimisstiiliga.
• Otsustamine grupis ja vastutuse jagamine.
• Delegeerimine.
• Enda ja tiimi motiveerimine.
• Stressi juhtimine. Läbipõlemise vältimine.
• Enesejuhtimine ja arendamine.

Juhtimiskoolituse lisaväärtused

Juhtimiskoolitusel on põhitähelepanu praktikal - analüüsime igapäevatööd ning lahendame juhtimisülesandeid.

Individuaalne konsultatsioon. Kui esimesel koolituspäeval õpitut rakendades tekib küsimusi oma meeskonna juhtimise kohta, saad neile kohe vastused Skype'i konsultatsioonis.

Koostame isikliku rolliprofiili. See aitab analüüsida ennast ja oma tööeelistusi meeskonnatöö kontekstis. Vt. Team Management Profile.. Isiklik rolliprofiil annab koolitusele personaalse lisaväärtuse.

Enne juhtimiskoolitust anname juhise esmaseks eneseanalüüsiks, mis tuleb kursusele kaasa võtta. Juhtimisteemalise analüüsi abil on koolitus kohandatud maksimaalselt Sinu vajadustele vastavaks.

Loe edasi

Koolitaja: Ülo Vihma

Loonud ja juhtinud mitut äriorganisatsiooni ja MTÜ-d, õpetanud meeskonnatööd ja -juhtimist EBS-sis, õppinud organisatsioonikäitumist, psühhoteraapiat. Atesteeritud coach ja ärikonsultant. Juhtimiskoolitusi ja - kursusi teinud üle 10 aasta. 

 


Koolitusmeetoditeks on lühiloengud, grupiarutelud, tööolukordade analüüs, küsimustikud, kodune individuaaltöö ja eneseanalüüs.

Juhtimiskoolituselt saad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis aitab õpitut meeles pidada ja kohe rakendada. 


 Registreerimine e-maili teel: moonika@meeskonnakoolitus.ee

 

Loe edasiSLOW on revolutsioon, see on alternatiiv meie igapäevasele ja jätkuvale kiirustamisele. Tasa on eestikeelses kasutuses saanud üheks aeglase (slow) liikumise sünonüümiks. Vastukaaluks kiirustamisele, kiirmeetodil elamisele ja toimetamisele on Slow life elustiil, mida iseloomustavad tasakaalustatus, täisväärtuslikkus ja terviklikkus.

Slow liikumist leidub erinevates eluvaldkondades: slow food, slow gardening, slow money, slow travel, slow fashion, slow parenting, slow sex …

 

Oma raamatus "Aeg. Aine, millest koosneb elu" arutleb Stefan Klein: Erinevalt üldlevinud arvamusest ei kannata me ümbritseva kiire tempo all. Pigem vaevab meid mulje, et me ei saa oma tempot ise määrata: me võime vaid kiiresti elada. Me oleme unustanud kuidas lülitada sisse madalam käik.Tasakaalustamiseks vajame aga rahulikumaid aegu. Pidev üliagarus röövib jõudu, teeb võimatuks sügavama järelemõtlemise ja lõhub inimesuhteid.

 

KOOLITUSE VORM JA SISU:

Koolitus kestab 4 ak tundi (10.00 - 13.30)
Järgmine koolitus 2019 aasta veebruaris
Osalejate arv 8-15

Toimumiskoht: Tallinn

Osalustasu: 99€ + km

Registreeri e-maili teel: moonika@meeskonnakoolitus.ee

 MILLEKS SEE KOOLITUS HEA ON?

Kui Sa oled käinud erinevatel ajajuhtimise koolitustel ja tundub, et need tehnikad ei ole Sinu jaoks eriti efektiivsed - saad teada, kuidas aega enda kasuks pöörata.

Kui Sulle tundub, et multitasking ajab sõna otses mõttes "juhtmed kokku" - saad teada, mida teha ja kuidas keskendunda ühele ülesandele kõigi maailma kiirete keskel.

Kui Sulle tundub, et kogu aeg on kiire ja on raske leida aega enda arendamiseks ja veelgi vähem lihtsalt olemiseks. Kiire on enamasti millegi välise tõttu - tähtaeg, kell. See väline ajapiitsutaja on Kronos. Meie sisemine aeg - tempo, rütm avaldub siis kui välist survet ei ole. Seda aega haldab Kairos. Need kaks kipuvad olema tülis. Kui mõtleme võimaluse peale "võtta aega endale", siis mõtleme eelkõige seda sisemist, endale omast tempot ja rütmi, mis ei sõltu välisest survest.

KOOLITAJA

Igapäevases oravarattas aitab pidurid peale panna ja hetke ilu näha: Arno Baltin

Loe edasiPsühholoogi ja õpetaja diplom Tartu Ülikoolist (1984). Huvitavad on ametitegevuses vajalikud suhtlus- ja toimetulekuoskused: läbirääkimised, kuulamine ja intervjueerimine, probleemilahendamine suurtes ja väikestes rühmades, ajajuhtimine, teadmiste ja protsesside visualiseerimine. Tõlkinud ja toimetanud läbirääkimiste alast oskusteavet: „Läbirääkimiste põhitõed.” „Meisterläbirääkija”, avaldanud teemakohaseid artikleid. Saanud väljaõppe lepitamise, intervjueerimise, rühmatöö ja psühholoogilise nõustamise alal. Teinud koostööd mitme koolitusfirmaga (Ariko, Fontes, Äripäev) ja töötanud õppejõuna Eesti ülikoolides (TÜ, EBS, TLÜ).

 

 

Kuidas saavutada avatud, siirad ja positiivsed suhted?

Nii tööl kui kodus muutuvad suhted ikka aegajalt pingeliseks. Mitte tahtlikult, vaid osakmatusest antud situatsioonis teistmoodi käituda ja öelda. Reeglina valitakse ikka enda meelest parim võimalik suhtlemise viis, et olukord laheneks positiivselt.

Mõtle, kui palju aega ja närve sa säästaksid, kui ei peaks klaarima sassis suhteid?

Kuidas rääkida nii, et teised Sind kuulaksid ja mõistaksid?
Kuidas aru saada, mis toimub sinuga ja sinu suhtluspartneriga - miks inimene mingis olukorras ühel või teisel moel käitub, mõtleb või ütleb?
Kuidas jääda iseendaks ka kriitilistes olukordades ja kuidas neid lahendada võitja-võitja meetodil?
Kuidas pingeid ära tunda ja suhelda konstruktiivselt ka pingelistes olukordastes, nii et need lahenevad.

 

See koolitus on Sulle kui tunned, et:
Mõnikord on Sul raske kolleegile ei öelda ja tööd kuhjuvad üle pea. Mõnikord satuvad Sinu päeva kliendid või kolleegid, kes oma pingeid ei oska teistmoodi maandada, kui teiste inimeste peal. Mõnikord on Sul oma peas küll selgus, aga teised ei saa Sinu mõtetest päris samamoodi aru.

Hoia kokku oma aega ja närve! Alusta kohe ja tule koolitusele!

Suhtlemiskoolituse

Suhtlemiskoolituse läbiviija:
Marge Vainre, suhtlemistreener

Loe edasiMarge on lõpetanud TTÜ majandusteaduskonna ja Tartu Ülikooli psühholoogia erialal, töötanud üle 10 aasta keskastmejuhina turundus- ja arvamusuuringute firmades.
Alates 2002.aastast on Marge atesteeritud suhtlustreener, 2011.aastast ka psühhoterapeut. Kaheteistkümne aasta jooksul on teinud koolitusi ja treeninguid erinevates koolitusfirmades kõigile organisatsioonitüüpidele. Tänaseni koolitab Marge Gordoni Perekoolis ning on pereterapeudiks perekoolitusühingus Sina ja Mina. 

 

Grupi suurus: 8-12 inimest
Kestvus: 2 päeva, koolituspäev koosneb 4 sessioonist a 1,5 tundi ja lõunapausist (1 tund).
Toimumise aeg: 18 - 19. oktoober 2018
Osalustasu: 390 € + km 

Registreeri e-maili teel: moonika@meeskonnakoolitus.ee

 

 • Registreerumise võimalused:
 • registreeruge täites valitud koolituse juuresregistreerimisvorm
 • helistage meile telefonil: (+372) 5662 0404 - Moonika Hunt
 • saatke registreerumissoov aadressil: moonika@meeskonnakoolitus.ee

 

Registreerumise tingimused:

Registreerumine koolitusele on võimalik kuni 1 nädal enne koolituse toimumist. Registreerudes interneti, meili või telefoni teel, saadetakse Teile arve, mis tuleb tasuda nädala jooksul ja enne koolituse toimumist. Kui arvet pole tähtajaks tasutud, on meil õigus lülitada osaleja sellest õppegrupist välja.
Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun teavitage meid sellest telefonil 5662 0404 või meiliaadressil moonika@meeskonnakoolitus.ee. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal aega varem, maksame tagasi 100% tasutud rahast või pakume mõnd muud samaväärset koolitust. Juhul, kui teatate oma mitteosalemisest kuni 3 tööpäeva varem, maksame tagasi 50% ning eelmisel päeval 30% koolituse summast. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata.