Juhtimiskoolitus on mõeldud neile, kes on hiljuti juhiks saanud ning vajavad lisateadmisi ja praktilist nõu, et juhina edukas olla.

Juhtimiskoolituse läbinu

  • on oma uues rollis enesekindlam
  • oskab paremini eristada isiklikke suheteid ja tööülesandeid
  • mõtestab enda jaoks lahti põhilised juhtimistegevused
  • suudab ennast juhina paremini kehtestada
  • oskab rohkem ülesandeid delegeerida
  • näeb võimalusi oma tiimi motiveerimiseks
  • oskab kavandada ja pidada arenguvestlusi
  • oskab anda konstruktiivset tagasisidet ja edasisidet
  • teadvustab enda peamised arenguülesanded juhina

 

Juhtimiskoolituse vorm ja sisu

Koolitus kestab 1+1 päeva. (10.00 - 17.00)
1. päev 20. september 2018
2. päev 27. september 2018
Osalejate arv 8-12

Toimumiskoht: Tallinn

Osalustasu:  490€ + km.

JUHTIMISKOOLITUSE TEEMAD

 • Juhi töö eripära. Juhtimise baasmudel.
• Juhi kompetents = isiksus + teadmised + oskused.
• Manager ja/või liider.
• Eduka juhi tunnused.
• Peamised juhtimistegevused ja nende sisu. Juhtimistsükkel.
• Eesmärgistamine. Eesmärgi kriteeriumid (SMART mudel)
• Juhi suhtlusoskused.
• Kindel käitumine (enesekehtestamine) koosolekute juhtimisel, probleemide ja konfliktide lahendamisel, otsustamisel, delegeerimisel, läbirääkimisel.
• Tagasiside ja edasiside andmine.
• Konstruktiivne probleemilahendus.
• Konfliktide ennetamine ja lahendamine.
• Grupidünaamika tundmine. Meeskonna loomine
• Otsustamine ja selle seos juhtimisstiiliga.
• Otsustamine grupis ja vastutuse jagamine.
• Delegeerimine.
• Enda ja tiimi motiveerimine.
• Stressi juhtimine. Läbipõlemise vältimine.
• Enesejuhtimine ja arendamine.

Juhtimiskoolituse lisaväärtused

Juhtimiskoolitusel on põhitähelepanu praktikal - analüüsime igapäevatööd ning lahendame juhtimisülesandeid.

Individuaalne konsultatsioon. Kui esimesel koolituspäeval õpitut rakendades tekib küsimusi oma meeskonna juhtimise kohta, saad neile kohe vastused Skype'i konsultatsioonis.

Koostame isikliku rolliprofiili. See aitab analüüsida ennast ja oma tööeelistusi meeskonnatöö kontekstis. Vt. Team Management Profile.. Isiklik rolliprofiil annab koolitusele personaalse lisaväärtuse.

Enne juhtimiskoolitust anname juhise esmaseks eneseanalüüsiks, mis tuleb kursusele kaasa võtta. Juhtimisteemalise analüüsi abil on koolitus kohandatud maksimaalselt Sinu vajadustele vastavaks.

ylo suvine small

Koolitaja: Ülo Vihma

Loonud ja juhtinud mitut äriorganisatsiooni ja MTÜ-d, õpetanud meeskonnatööd ja -juhtimist EBS-sis, õppinud organisatsioonikäitumist, psühhoteraapiat. Atesteeritud coach ja ärikonsultant. Juhtimiskoolitusi ja - kursusi teinud üle 10 aasta. 

 


Koolitusmeetoditeks on lühiloengud, grupiarutelud, tööolukordade analüüs, küsimustikud, kodune individuaaltöö ja eneseanalüüs.

Juhtimiskoolituselt saad kaasa kirjaliku õppematerjali, mis aitab õpitut meeles pidada ja kohe rakendada. 


 Registreerimine e-maili teel: moonika@meeskonnakoolitus.ee