{nomultithumb}

  • Registreerumise võimalused:
  • registreeruge täites valitud koolituse juuresregistreerimisvorm
  • saatke registreerumissoov aadressil: info@meeskonnakoolitus.ee

 

Registreerumise tingimused:

Registreerumine koolitusele on võimalik kuni 1 nädal enne koolituse toimumist. Registreerudes interneti, meili või telefoni teel, saadetakse Teile arve, mis tuleb tasuda nädala jooksul ja enne koolituse toimumist. Kui arvet pole tähtajaks tasutud, on meil õigus lülitada osaleja sellest õppegrupist välja.
Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun teavitage meid sellest meiliaadressil info@meeskonnakoolitus.ee

Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal aega varem, maksame tagasi 100% tasutud rahast või pakume mõnd muud samaväärset koolitust. Juhul, kui teatate oma mitteosalemisest kuni 3 tööpäeva varem, maksame tagasi 50% ning eelmisel päeval 30% koolituse summast. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata.