Arno Baltin

Tartu Ülikool andis mulle psühholoogi, psühholoogia õpetaja diplomi 1984 aastal. Sellest ajast olen tegev täiskasvanute koolitajana. Olen õppejõuna olnud ametis nii TÜ's kui TLÜ's (viimases praegugi).

Akadeemilisi kursusi ja koolitusi seob teemana rakenduspsühholoogia - eelkõige ametialane suhtlemispädevus - kuulamine, läbirääkimine, koostöö, grupitöö. Minu erihuviks on pikka aega olnud läbirääkimised ja läbirääkimisoskuste arendamine. Tänaseks olen juurde võtnud ka lepitamise kui tõhusa tülide lahendamise viisi.

Olen õppinud tundma erinevaid õppimist ja muutumist õhutavaid vahendeid
- suhtlemistreening, psühhoteraapia, Avatud Ruumi Meetod. ARM'i rakendamine laiemalt, igapäevaelus köidab jätkuvalt.

Kutsetegevuse käigus olen olnud mitme kutseühingu loomise juures.
Liikmelisus on säilinud Eesti Psühholoogide Liidus.

Argielus püüan järgida juhtlauset: "Parim enne!".