Avaldatud: Raamatupidamisuudised (143) 2012
Autor: Ülo Vihma  juhtimiskonsultant

Jõulude ajal räägib kristlik maailm Kristusest kui jõululapsest. Organisatsioonides kerkib aeg-ajalt töötajatel üles probleem lapsülemusega, et mida temaga teha, kuidas temaga hakkama saada. Selle kohta on andnud hea seletuse tuntud psühholoog Eric Bern, kirjeldades inimeste suhteid kolmel tasandil: lapsevanem, laps ja täiskasvanu.  Selline mudel on kõigile hõlpsasti arusaadav, kuna me kõik oleme lapsed olnud ja teame seda ka, kuidas käituvad lapsevanemad, isegi kui meil endil lapsi pole.

Berne peab loomulikult silmas meie psühholoogilist rolli, mitte bioloogilist, s.t. et igaüks meist võib täiskasvanuna oma kolleegidega käituda nagu lapsevanem või laps.  Konstruktiivne tööalane suhtlemine toimib hästi täiskasvanu tasandil, ometi võib isegi mõni juht olla vahel nagu laps.

Skeem: Eric Berni transaktsioonianalüüs
Berni mudel

Võimalusi on laias laastus kaks, ta kas on sõnakuulelik laps ja seega ootab juhiseid ja otsuseid teistelt. Või siis jonniv laps, kes pole millegagi nõus, mida talle öeldakse.  Jõululapse iseloomust tavaliselt ei räägita, kuid vaikimisi peetakse teda heaks lapseks, kes lõpuks kogu maailma lunastab. Juhi rollis paraku ei ole hea lapsena käitumisest kasu, sest siis jäävad otsused tegemata või vastupidi, ollakse pidevalt konfliktis. Mis sellises olukorras aitaks selle juhi alluvaid? Berne soovitab – käituge ise järjekindlalt täiskasvanuna: kirjeldage olukorda, andke sellel oma selge hinnang, väljendage mõõdukalt oma tundeid ja selgelt oma soove. Võtmeks on olukorra kirjeldamine ja tunnete väljendamine. Laps teeb eelkõige just viimast. Kuna meis kõigis elab väike laps mingil moel edasi, siis tunnetest pole meil pääsu. Täiskasvanu ainult oskab tundeid seostada olukorraga ja neid ka kontrollida. Seega on täiskasvanulik käitumine lapsjuhiga ainuke viis, kuidas mitte lootust kaotada või lõpmatusse konflikti takerduda. 

Jõulud ajal soovitakse midagi head, väljendatakse oma usku paremasse tulevikku. Kui keegi tundis praegu ära oma lapsjuhi käitumisstiili, siis uskuge, visadus ja järjekindlus suhelda temaga täiskasvanulikult võib paremaid tulemusi anda.