Avaldatud Äripäevs, 2004
Autor: Piret Bristol, Team Management Systems

Pühendunud ja efektiivse koostööni jõudmine on protsess, mille kestel nii juht kui ka kõik meeskonnaliikmed vajavad erinevaid oskusi ja kompetentse. Need on enamjaolt nn pehmed oskused, mis aitavad kasutada meeskonnaliikmete erinevaid ressursse. Erinevaid isiksusi efektiivseks meeskonnaks kokku liites peaks juht olema võimeline enne otsustamist inimesi kuulama, jagama pidevalt vajalikku informatsiooni, julgustama austust, usaldust ja mõistmist liikmete vahel, olema kättesaadav probleemide lahendamisel, koordineerima meeskonda ja kaasama meeskonnaliikmeid otsustamisprotsessi. Lisaks nimetatutele oskama ja tahtma meeskonda motiveerida.


Paljudel inimestel on nimetatud kompetentside alusbaas omandatud heas lastetoas. Samas saab kõiki suhtlusoskusi elu käigus nii omandada kui lihvida. Ja tippvormi saavutamiseks tuleb nii juhil kui kogu kollektiivil end pidevalt treenida. Enne treeningplaani tegemist on aga soovitav analüüsida, milles ollakse juba hea, mis vajab veel harjutamist, mis tundub üldse puuduvat. Tundes põhjalikult oma meeskonna võimeid ja piire, saab juht meeskonnaga koostöös, kavandada võimalike tippvormide arvu aastas ja kindlasti ka sobivad hingetõmbamise ja taastumise perioodid, et meeskond saaks valmistuda järgmisteks pingutusteks.

Ühe suure tootmisettevõtte müügiosakonna juht oli väga teadlik oma osakonna töö hooajalisusest. Kavandades järgmist tipphooaega, otsis ta võimalusi oma meeskonna jõukogumiseks. Planeerisime koos jõustava seikluskoolituse, et inimesed saaksid looduskeskkonnas koguda energiat, arutada läbi probleemid, leida üksteiselt toetust - valmistuda hooaja stardipauguks. Tippvormi õigeaegseks saavutamiseks on niisiis kaugelt enam võimalusi kui lihtsalt päev-päevalt ränka tööd tehes. Pühendunud meeskonna loomine peaks
vastupidi olema rõõmust ja loovusest pulbitsev protsess, mis on nauditav nii oskuslikule juhile kui kogu meeskonnale.

Gruppide neli arenguetappi

SÕLTUVUS

Liikmete usaldus ja kindlustunne on madalad, inimesed vaatavad küsimuste tekkimisel juhi otsa, oodates temalt otsustamist. Selged ei ole grupi normid ega eesmärgid. Võidakse luua illusioon grupis levivate ideede ainuõigsusest, eriarvamusi ei pruugita aktsepteerida.

KONFLIKT
Sõltuvuse etapist saab edasi konflikti etapi kaudu, mille jooksul juhi populaarsus võib tugevasti väheneda. Inimesed grupis ei ole enam ühel meelel, erimeelsused võivad väljenduda üsna teravalt. Konfliktietapp on sõltuvuse murdmiseks vajalik ning seda pole juhil vaja peljata. Soovitav on loobuda autoritaarsest
juhtimisstiilist, kuulata võimalikult palju inimesi ja vahendada nendevahelisi probleeme.

ERALDUMINE
Kui õnnestub ka konfliktietapp seljatada, jõutakse loomuliku arengu puhul eraldumise etappi. Nüüdseks peaksid eesmärgid selged olema, käitumisviisid
kokku lepitud, suhted normaliseerunud ja eriarvamused on teretulnud

KOOSTÖÖ
Koostöötaval meeskonnal on madal juhitavus - liikmed erilist juhtimist ei ootagi. Meeskonna liider võib vahetuda vastavalt ülesannetele ja selleks vajaminevatele oskustele, seetõttu vajadus formaalse juhi järele on minimaalne. Juhi jõuline sekkumine mingis küsimuses võib tuua grupi tagasi eraldunud faasi. Koostöötavas meeskonnas on liikmed pühendunud eesmärgi saavutamisele elik töötulemustele. Enamik meeskondi tippvormi ei omanda, st tõelisesse koostööetappi ei jõua.

Allikas: Kurt Lewin