Viktoria SaatLõpetanud Sankt-Peterburgi Puškini-nim. riikliku ülikooli psühholoogia eriala (2000), jätkas õpinguid psühhoteraapias ja konfliktilahenduses Portlandi Protsessitöö Instituudi (USA) magistrantuuris (2011).

Viktoria on psühholoog, psühhoterapeut, coach, organisatsioonikonsultant ja koolitaja. Tema klientide seas on üksikisikud ja organisatsioonid. Ta koolitab ja nõustab teemadel: suhtlemine, konfliktide lahendamine, juhtimisoskused, arengu- ja karjäärinõustamine, muutused ja kriisid, arenguvestlus, stressijuhtimine, meeskonnaareng, multikultuursus ja mitmekesisus jne.

Viktoria on Eesti Protsessitöö Ühingu asutaja ja eestvedaja, ViktoriaSaat HR Consulting OÜ omanik ja juhataja, Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni asutajaliige, raamatu „Suhte alkeemia“ autor (Eesti Ajalehed, 2010).

Viktoria: Parimaks õpetajaks pean ma elu oma väljakutsete ning muutuste vajadusele viitavate sündmustega. Minu suurimaks huviks on muutuste taga seisev jõud ja selle tarkus.