Näe mõtet ja mõtle nähtavalt
visualiseerimine
Pildi autor: Siiri Taimla Joonmeediast
Enamikul meist on kaks silma ning me vaatame ja näeme maailma enda ümber. Paljudele on omane pildiline mõtlemine – neil on visioon, nad teevad tähelepanekuid, kujutavad asju ette, arutelu käigus tekib neil selge pilt jne. Mõned inimesed joonistavad kuulamise ja mõtlemise ajal. Levinud viis keerulistest asjadest aru saada on graafikute ja skeemide koostamine. Pildiline mõtlemine on inimesele tunnetuslikult vajalik ja kasulik tegevus.

Me kasutame oma koolitustel pildilist mõtlemist kui meetodit. Vajadusel kaasame selleks graafilise disaineri, kes valdab pildilise mõtlemise tehnikat ja oskab seda arusaadavalt ka teistele edasi anda. Pilte luuakse ja analüüsitakse koolituse käigus, kuid nad aitavad infot ka hästi meelde jätta ning õpitut hiljem kasutada. Vajadusel saab piltide kaasabil teha arutelu järelanalüüsi. Pildi abil on võimalik infomahukas jutt panna hõlpsamini tajutavasse tervikusse, täpsustada mõisteid ja arusaamu, lisada vaatenurki. Visualiseerimine aitab probleeme paremini mõista ja lahendada.

Koolitusekava väljapakkumisel selgitame lähemalt, mida mõtete nähtavaks tegemine endast kujutab ning millist lisaväärtust klient kunstnike kaasamisest saab.