linking_skills

Igale juhile on vajalikud teatud oskused, mille valdamisest sõltub kogu meeskonna edukus. Meeskonda ühendavate oskuste mudel kirjeldab, millised need oskused on. 360° tagasisidele tuginev oskuste profiil võimaldab neid oskusi hinnata ja on aluseks juhi isiklikule arengupgrogrammile.

Profiili põhjal analüüsib juht ennast coachi abiga ning koos kavandatakse programm, mis keskendub meeskonna jaoks olulistele kuid juhi isikus tagasihoidlikult esindatud oskuste arendamisele.