Sisene

Logi sisse

Kasutajatunnus *
Salasõna *
Remember Me

Mentorlus

mentorlusMentorlus on teadmiste edasiandmine. See on enamasti pikaajaline koostöösuhe, tavapäraselt kahe inimese vahel, kuid seda võib rakendada ka grupis.
Töövaldkonnas aitab mentor väiksemate kogemustega töötaja tulemuslikkust suurendada, organisatsiooni ja uude rolli sisse elada, juhtimisvõimekust tõsta, keerulisi probleeme lahendada ning töös kolleegidega paremini hakkama saada. Samuti edastada organisatsiooni põhiväärtusi, visiooni ja missiooni.

Mentee saab asjatundlikult inimeselt nõu küsida, analüüsida ja testida oma mõtteid ja lahendusi, mis omakorda vähendab „prohmakate“ hulka igapäevases töös. See suurendab mentee enesekindlust ja motivatsiooni oma rajal jätkamiseks või uute väljakutsete vastuvõtmiseks.Mentoreid võib liigitada kaheks:

- sisementor valdab kogu ettevõtte toimimist ja „siseinfot“ ja pühendab osa oma tööajast juhendamisele. Peale tööalaste teadmiste ja oskuste annab mentor edasi ka organisatsiooni väärtusi ja kultuuri. Mentor ei ole mentee otsene ülemus.

- välismentor on kogemustega juht või oma ala spetsialist väljastpoolt, kellega juhid või spetialistid saavad nõu pidada. Välismentori puhul on oluline, et ta on ise sarnases olukorras olnud, valdab teemakohast „suurt pilti“ ja  näeb kõrvalseisjana tegutsemismustreid, mida mentee seesolijana ei näe.

 
Me pakume ka mentortiimi teenust. Mentortiim koondab mitut välismentorit ja võimaldab saada korraga osa laiemast kogemusteringist. See annab juhtidele võimaluse heita avaram pilk kogu organisatsioonile, selle erinevatele tahkudele, kõikidele juhtimistasanditele. Meie mentortiimi on koondunud teadmised erinevatest äri- ja juhtimisvaldkondadest ja -lahendustest. Mentortiimi võib vaadelda ka kui juhtide kogemuste vahetamise klubi, mida saab oma organisatsiooni arendamiseks sisse osta. Mentortiimi eeliseks on ettevõtte arenguvajaduste analüüsi tegemise ja lahenduste leidmise mitmekülgsus ja kiirus