KOOLITUSPROGRAMM KÜLALISLAHKE MAJA

Klientide sõnutsi on toidu tase meie restoranides kõvasti tõusnud, teeninduse tase aga jäänud oluliselt sellest maha. See pole ainult väikeste linnade häda, ka turismikeskustes Tallinnas, Tartus ja Pärnus on nii. Hea toidu ja hea teeninduse armastajatena soovime panustada teenindustaseme tõstmisse kogu Eesti HoReCa sektoris.

Hospitality industry ehk külalislahkuse ärivaldkond on väga suur. Ka toidumaastik on kirju, toitlustusäri ränkraske ja vägagi konkureeriv. Inimesed armastavad hästi süüa, kuid ka kõige maitsvamast toidust võib jääda suhu kibe maitse, kui külalislahkus ja teenindusoskused toidu ja joogi pakkumiseks puuduvad. Tihtipeale juhtub, et uue personali väljaõppele ei pöörata piisavat tähelepanu, samas võib just verivärske teenindaja kujundada kogu maja maine. Kuid ka pikemalt teenindaja ametit pidavate inimeste teenindustase Eestis jätab soovida – erialane koolitus on juhuslik, kvaliteedistandardid ebaselged, suhtlusoskused tagasihoidlikud, seda nii saalis kui leti taga.

Aitame sektori ettevõtete juhtidel koos personaliga teadvustada, kuidas läbi teeninduse kujuneb ettevõtte „nägu“ ja kuidas seesama „nägu“ dikteerib otseselt äri edukuse. Lihtsustatult öeldes - kas hakkab õitsema või närtsib. Sellepärast on meie koolitusprogrammis nii juhtimis,- meeskonnatöö kui teenindusoskuste moodulid, seda kõike sektorispetsiifiliselt.

Koolitusprogramm on kujundatud eeskätt suurematele ettevõtetele (hotellid, spa-keskused, kruiisilaevad), kelle teenindajad peavad majasiseselt mitmete kohvikute / restoranide vahel roteeruma ja kohanema uute klientide, menüüde ja olukordadega ja seda igapäevaselt. Samuti ka ettevõtetele, kelle teeninduspersonal tihedalt vahetub või tuleb hooajaliselt juurde lisapersonali.

Kogu koolitusprogrammi läbinud ettevõte võib suure kindlusega kuulutada ennast lahkeks majaks, mida kliendid hea meelega külastavad.

KES?
Külalislahkuse treeningprogrammi koostasid 20. aastase kogemusega juhtimiskonsultant, meeskonnatreener ja coach Ülo Vihma ning restoraniäri praktik ja atesteeritud toitlustuskorralduse spetsialist Kati Suun ja tema  Terve Tiim

MIS?
Külalislahkuse treening koosneb neljast ühepäevasest koolitusmoodulist, mis hõlmab nii juhte kui teenindajaid. Lisaks 3 ja 4 mooduli vahel toimub teeninduskvaliteedi süsteemne hindamine (klientide tagasiside kogumine, kontrollkülastused, juhtide tähelepanekud ja nende põhjal järelduste tegemine parendustegevusteks).

JUHTIMINE ( 8 ak/h)
Sihgrupp: Juhid.
     Teeninduskvaliteedi tõstmine läbi kuue võtmetegevuse
     Kvaliteet - nõuded (standard) ja mõõtmine
     Juht kui treener. Enda ja töötajate pidev arendamine
     Personalivoolavuse vähendamise võimalused HoReCa sektoris
     Meeskonna loomine ja juhtimine
     Külalislahke atmosfääri loomine kogu organisatsioonis

TIIMITÖÖ ( 8 ak/h)
Sihtgrupp: Juhid ja teenindajad.
     Juhtide ootused ja nõuded teenindajatele erinevate juhtide vaatenurgast
     Kvaliteedistandard ja kuidas seda mõõdetakse
     Töötajate head mõtted, mis täiendavad kvaliteedistandardit
     Uue teenindustaseme ja töökorralduse sõnastamine ja tiimis kokku leppimine.

TEENINDUS (8 ak/h)
Sihgrupp: Teenindajad.
     Oskuste analüüs läbi mängulise tegevuse
     Praktiliste oskuste lihvimine
     Grupiarutelud
     Ühe teeninduspäeva täisanalüüs läbi teenindajate silmade
     Praktiliste olukordade lahendamine, simulatsioon

KINNISTAMINE. MEESKONDLIK KOKKUVÕTE (8ak/h)
Sihgrupp: Juhid ja teenindajad
     Kõik programmis osalejad teavad, mis on teenindajate töö kvaliteedi võtmetegevused
     Teenindusjuhid teavad, mida teha, et teenindajad oskaksid täita oma rolli kvaliteetselt
     Teenindajad suudavad teha meeskonnatööd, et luua ühtne teeninduskvaliteet
     Teenindajatel on ülevaaade ka teistest töödest ja nad oskavad sellega arvestada
     Tööl osatakse luua rõõmus ja sõbralik õhkkond, mis kandub edasi ka kliendisuhtlusesse.