Sisene

Logi sisse

Kasutajatunnus *
Salasõna *
Remember Me

Juhtimine

Tänapäeva äri nõuab üha enam juhtidelt oskust töötada inimestega ning luua hästi toimiv meeskond. Meeskonna juhtimise koolitus annab ülevaate juhtimisfunktsioonidest, arendab grupidünaamika tajumist ning otsustamisvõimet, tõstab tervikuna juhtimiskompetentsi. Koolitusel õpivad juhid analüüsima oma igapäevatööd ja oma juhtimisstiili ning hindama seda lähtuvalt oma juhtimistasandist, meeskonnast ja organisatsioonist.

 

Sõltuvalt juhtimistasemest aitame osalejatel mõtestada enda jaoks, kuidas tõhusamalt kasutada igapäevasuhtlust, koosolekuid või arenguvestlusi probleemide lahendamiseks ja inimeste motiveerimiseks, kuidas sõnastada eesmärke ja planeerida tegevusi. Vaatleme organisatsioonikultuuri, selle elemente ja avaldumisvorme ning muudatuste juhtimist konkreetses juhtimispraktikas. Otsime vastust küsimusele, mida peaks iga juht oma mõjualas tegema, et muudatused oleksid edukad.

 

Koolitus aitab saada vastuseid järgmistele küsimustele:
Mida peab juht tegema teisiti kui tavatöötaja? Millised on juhi põhiülesanded? Millistele ülesannetele keskenduda? Kuidas püstitada sobiv eesmärk ja teha plaan, mis ka täidetaks? Kuidas ühitada strateegia ja taktika, head suhted ja nõudlikkus igapäevajuhtimises? Kuidas panna inimesed rohkem vastutust võtma ja motiveerida neid saavutama parimat? Kuidas läbi viia arenguvestlusi? Kuidas teha efektiivseid koosolekuid? Mis osa on juhi töös organisatsioonikultuuril ja kuidas seda arvestada? Kuidas muudatusi ette valmistada ja läbi viia?

 

Koolitusel on kaks sihtgruppi:
1) Esmatasandi juhid ja madalama astme keskjuhid (kes juhivad ühte juhti).
Märksõnadeks juhtimise funktsioonid, erinevad tööalased rollid ja inimeste profiilid, meeskonna loomine, eesmärgistamine, planeerimine, protsessi haldamine, delegeerimine, probleemide lahendamine

2) Kõrgema astme keskjuhid (kes juhivad mitmeid juhte), tippjuhtide reserv/järelkasv.
Märksõnadeks enesejuhtimine, liidriks arenemine, liidrivõimekuse kasvatamine, strateegiline juhtimine, muudatuste juhtimine, inimeste inspireerimine, eestvedamine, motiveerimine.