Sirius Beta Corp juhtiv teadlane H.T. Goranson, endine USA kaitseministeeriumi kõrgtehnoloogiliste uurimisprojektide vanemteadur, on öelnud, et meie teaduslikud meetodid ühiskondade ja elusolendite koostöö uurimiseks on ebaadekvaatsed. Need on liiga komplekssed. Ka organisatsioonid ja meeskonnad on piisavalt komplekssed ja keerukad moodustised, ometi nende uurimist jätkatakse ja neid juhitakse sageli edukalt. Edu all pean silmas pikaajalist eluspüsimist, mis teadagi on võimalik ainult siis, kui ollakse kasumlik.

Me keegi ei tea, kas tulemas on majanduslangus või –tõus. Tuleviku ennustamisele pole seni patenti välja antud. Ometi arutatakse selle üle palju ja see on hea. Juba ainuüksi tulevikuhirmude sõnastamine teeb need vähem painavaks ja mis peaasi, valmistab vaimu ette nendega toimetulekuks. Seega on ka uuringud, arendusseminarid, coachingud ja koolitused nii majanduskasvu kui -languse tingimustes vajalikud ning annavad häid tulemusi. Isegi kui aruteludest kooruvad välja mustad stsenaariumid, on need vajalikud ja kasutuskõlblikud. Strateegiad on suunatud nii kasvule kui kahanemisele. Buumiajal virelenud Hansa Candle puhkes õitsele just majanduslanguse ajal. (ÄP 01.07.09). Mäletan, kuidas firma kauaaegne juhatuse esimees Tarvo Moss rääkis ühel seminaril, kuidas nad oma juhtkonnaga pidevalt musti stsenaariume koostavad, nii et kõrvalseisjal võis jääda mulje, nagu arutataks firmale eutanaasia tegemist. Ometi on tegemist tikuvabrikust välja kasvanud Euroopa suuremate hulka kuuluva ja endiselt eduka küünlatootjaga.

Tulles tagasi elusolendite koostöö juurde võib julgelt öelda, et koostöö tagab ellujäämise ja edu. Kuigi koostööks on lõpmatult palju võimalusi, tasub siiski püüda uurida ja katsetada, millises vormis see parasjagu parimat tulemust annab.