Harvard Business Review blogis kirjutab motivatsioonipsühholoog Heidi Grant Halvorson http://blogs.hbr.org/cs/2011/02/nine_things_successful_people.html sellest, mida edukad inimesed teevad teisiti kui mitteedukad. Ta loetleb üheksat tegevusviisi: 1. ole konkreetne 2. kasuta hetke eesmärgipäraselt 3. jälgi pidevalt asjade seisu ja hinda kaugust eesmärgist 4. ole realistlik optimist 5. keskendu sellele, et olla parem, mitte sellele, et olla hea 6. pea jonnakalt silmas kauget eesmärki 7. treeni oma tahtejõudu 8. ära hinda ennast üle 9. keskendu sellele, mida sa hakkad tegema, mitte sellele, mida sa ei peaks tegema.

aristotelesKõik see kõlab usutavalt (pealegi kinnitatud uuringutega). Kui aga võtta seda kui juhist, kuidas edukaks saada, siis võib tekkida raskusi.  Selle tekitab esitlusviis. Nimelt pakutakse siin soovitusi, mis on imperatiivses ehk käsu vormis. Käsk ei motiveeri kedagi seda täitma. Selleks saab olla vaid hirm selle ees, mis juhtub siis, kui käsk jääb täitmata. Mis mõju saab aga olla kirja teel tundmatu inimese antud käskudel? Muidugi, eks inimene saab ka ise ennast hirmutada. Näiteks mõttega: kui ma midagi neist käitumistest ei rakenda, siis olen luuser, jään luuseriks ja suren luuserina.

Teisi õpetada on lihtsam kui ise teha. “Need, kes teavad, teevad. Need, kes saavad aru, õpetavad”, ütles Aristoteles.  Ainult heade ja kasulike mõtete elluviimine tagab edu. Aristotelese järgi toimub see siis, kui inimesel on sügava teadmine ehk äratundmine sellest, mida peab tegema. Tal on selle kohta sisemine veendumus, millest omakorda tekib tegutsemisjulgus ja tegutsemiskindlus. Sama lugu on start- uppide ehk idufirmadega. Nende algatajatel võib olla hea idee, aga investor annab raha eelkõige meeskonnale, kellest ta usub, et need inimesed selle idee ka ellu viivad. Ka klient annab raha ikkagi juba toimivale teenusele või valmis tootele, mitte selle ideele. Mõtestades Heidi Halvorsoni toodud juhist nr. 5, kõlaks eduks vajalik sügav teadmine ja veendumus nii: ma olen homme parem kui täna.