visualiseerinLühikese koosoleku lõppedes võttis kolleeg arutelu lühidalt kokku sõnadega „Selge pilt“! Asusime siis igaüks omi tegevusi tegema. Kui nädala möödudes taas kohtusime ja tulemustele otsa vaatsime, selgus meie meelehärmiks, et vaatamata koosolekul räägitule osutus meie "selge pilt“ siiski üsna erinevaks.

Ilmselt on paljud inimesed vahetevahel kogenud seda, et selgita ja seleta kuidas tahad, aga aru saadakse ikka isemoodi. Usun, et sellist ajakulu ja segadust on võimalik oluliselt vähendada.

Mitmed teadusuuringud sedastavad, et enamikel inimestel on uue info meeldejätmiseks kõige tugevam nägemismeel. Oleme oma kolleegidega viimasel ajal väga palju aega pühendanud visualiseerimise temaatikale eesmärgiga leida toimivaid lahendusi kommunikatsiooni parandamiseks organisatsioonides.

Hiljuti juhtus hea kolleegi kaasabil minu kätte raamat „"Salvrätiteadus“, autoriks Dan Roam. Ta julgustas seal (juhte)inimesi omi mõtteid esitlema joonistamise abil. Huvitav oli autori väide (välja visatud veksel), et kuue väikese pildi abil saab asendada esitluse, mis koosneb neljakümnest PowerPoint slaidist. See oli huvitav! Omamata eelnevat kogemust joonistamises, otsustasin ma siiski proovida.

Julgelt ja entusiastlikult alustades tabasin ma ennast äkki kimbatusest, et mida ma siis joonistama peaks. Rõhutan, et esmaseks küsimuseks oli just mida joonistada, mitte veel kuidas joonistada. Selgus, et joonistada ei saa sama detailirohkelt kui sõnade abil selgitada, seega tuleb eelnevalt selgusele jõuda, mis on oluline ja mis mitte.

Selgus ja täpsus enda väljendamises on minu töös väga oluline. Selle saavutamine ei ole sugugi kerge ülesanne ja tihti ka palju aega nõudev pingutus. Joonistamise kogemus aga heas mõttes lausa jahmatas mind. Millise intensiivse selguse vajaduse see mõttepiltide kritseldamine tekitab! Sealjuures on see protsess parasjagu mänguline, mis peaks ju paljudele inimesetele meeldima.

Dan Roam pakub abiks kompleksed küsimused, et probleem mitmatahuliselt lahti võtta. Kui ma olin selle poole tunniga läbi teinud, selgus, et see oli ka hästi kasutatav material oma mõtete selgitamiseks. Proovisin oma kolleegide peal ja ma olin arusaadav kõigile. Aga mis peamine, need mõtted olid selged mulle endale. Veidi harjutades, peamiselt kriipsujukude kritseldamist, üllatas mind ennastki selle lihtsa pildiseerija informatiivsus, selgus ja mõjukus.
Kokkuvõttes võib öelda, et kui olen mõttepildid valmis teinud, siis on tõenäosus, et mu kolleegid mind juba esimesel korral mõistavad, oluliselt kasvanud. Ja mõtlemisprotsessis valmis kritseldatud joonised sobivad ka juba esitlusmaterjalideks. Seega saab sealt ka ajakulu kokkuhoiu.

Ega siis muidu hiinlased ei ütle, et üks pilt asendab tuhandet sõna.

Selget pilti!

koolitaja Argo Tammemäe

Pildiseeria valmis vastates küsimusele: kes ma olen ja kuidas ma saan tõsta oma tuntust koolitajana?