Kaasautorid: Arno Baltin, Argo Tammemäe, Tanel Rannala

tanel rannalaSeoses uue meedia võidukäiguga on inimeste lugemisvalmidus ja -oskus kahanenud ja järjest rohkem informatsiooni vahetatakse pildiliselt. Sellest räägitakse kui negatiivsest tendentsist, kuid seda võib võtta kui väljakutset. Kasulik on õppida pildilise info loomise ja lahtimõtestamise oskust.

Sellepärast keskendusime oma arendusseminaridel visualiseerimisele ning lõime selleks Loovlabori, kaasates ka kunstnikke-disainereid. Alates eelmisest aastast oleme rakendanud loovlabori töötulemusi meeskonnatöö koolitustel. Saime sellest kogemusest kinnitust, et visualiseerimine on efektiivne suhtlemisvahend. Tagasisidest selgus, et sama meelt olid ka osalejad.

Infoküllus seab uued ootused teabest arusaamisele, talletamisele ja mõtestamisele. Kujundlik mõtlemine, disain kõige laiemas tähenduses, on selge trend. Täna räägitakse üha rohkem protsesside ja teenuste disainist. Pildid rahuldavad ka inimeste tarvet vahelduse järele. Paljudel inimestel on sünnipärane eelistus visuaalseks infotöötluseks. Visuaalse kultuuri areng ja levik toimub ka laiemalt, pildikeel on oma loomult rahvusvaheline, mis aitab meil suhelda suure maailmaga.

Tänaseks oleme oma loovlaboris läbi töötanud hulga materjali nii pildis kui sõnas. Paljud meetodid tegime ise läbi. Valisime alusmaterjaliks oma meeskonnale olulised teemad, mistõttu oleme sellest saanud palju otsest kasu nii äriprotsesside kui tooteportfelli arendamiseks. Täiendasime ja lähendasime oma arusaamisi turunduse, projektijuhtimise, tootearenduse, probleemilahenduse, koostö ja müügi alal. Meie kogemus oli nii võimas, et otsustasime seda teistega jagada.

Aprillis alustame avalike töötubade sarjaga "Visualiseerimine töövahendiks", kus labori esmased tulemused inimeste ette toome ja osalistega koos läbi teeme. Sarja eesmärgiks on visuaalse (kirja)keele omandamine. Oma katsetustes oleme avastanud, et sõnade ja piltide vaheldumisi kasutamine nõuab tunnetuse ja mõtete ülekandmist ühest keelest teise, mis annab avarama pildi teemast, mida käsitletakse. Mõned visualiseerimise vahendid sobivad paremini info talletamiseks, teised probleemide lahendamiseks, kolmandad protsessi kirjeldamiseks, neljandad esitluste tegemiseks jne. Näiteks inimesed leiavad probleemidele kergemini lahendusi, kui nad peavad tõlkima lahenduste otsimise etappe vaheldumisi piltideks ja tekstiks. Pildil on oma arenguloogika ja vahel ilmnevad lahendused ilma, et neid peaks sõnastama, või isegi tänu sõnadest hoidumisele. Sellise tõlketegevuse käigus lisandub uusi mõtteid või täpsustuvad varasemad. Suur võit on seegi, et visualiseerimisega saab keerulisi probleeme lahendada mänguliselt ja kõrgema energiatasemega.

Järgnevate nädalate jooksul postitame siia visualiseerimise töövahendeid käsitletavaid ideid ja mõtteid, avame töötubade teemasid köögipoolelt ja pakume nii mõnegi kasuliku nipi, kuidas ennast visuaalselt väljendada.

2013 03 18 loovlabor