Kaasautorid: Ülo Vihma, Arno Baltin, Argo Tammemäe

Sa oskad joonistada! Selle sõnumiga võtsin "Märkmete visandamine – teadmised, oskused ja praktilised harjutused" töötoa kokku. "Visualiseerimine töövahendiks!" sarja esimene töötuba toimus 2. mai noore lõuna paiku Tallinna kesklinnas Tornimäe Ärikeskuses.

Koolituse tuulamise osas ütlesid osalejad, mida kasulikku töötuba pakkus, mida kaasa võtta ja kuidas saaks omandatut kasutada oma igapäevases töös ning elus. Toon välja mõned kasud, mida osalejad rõhutasid:

  • Sain teadmise, et oskangi joonistada. Algul oli hirm naha vahel, aga sain sellest üle.
  • Sain tunde kätte. Olen tekstiinimesena sümboleid oma töös natuke kasutanud, nüüd teen seda kindlasti tihedamini. Mul on vaja kandvat ideed müügitöös esile tuua ja rõhutada, et mõjuda meeldejäävalt.
  • Sain inspiratsiooni konverentside korraldamiseks – räägitu ja ettekannete visualiseerimiseks. Kasutaksin professionaale, nagu joonmeedia.ee-s, et kinnistada märksõnade ja piltide abil kuulajatele räägitut. Inimesed saavad piltidest paremini aru kui tekstist.
  • Tekkis mõistmine, et ikoonide abil saab arusaamist muuta, nihutada, levitada.
  • See oli uus kogemus – nagu käe jooga. Hakkad tegema ja käsi teebki!
  • Kalda peal on jube keeruline õppida, peab ikka vette hüppama. Õppisin uue lihtsa viisi kuidas inimest joonistada sekundite jooksul.
  • Visuaalne tutvumisharjutus alguses oli lahe, isikustatud, seda saab edasi arendada. Tänu sellele jäi hästi meelde, kes millega tegeleb.
portreed
Toon lisaks välja meie Loovlabori liikmete mõtted töötoa kohta:
Argo: minu lootus on, et joonistamist saab kasutada universaalse suhtluskeelena. Ma ise ei ole kirjutaja inimene, aga joonistamisega saan ma hakkama ja see võimaldab mul ka rahvusvahelises suhtluses toime tulla. Joonistamine oleks nagu ühiskeel (võrdlusena rahvusvahelise suhtluskeelega Common English). Tanel aitas mind arendada seda keelt jälle edasi. Minu isiklik leid oli seekord viisnurk-inimene, minu jaoks lihtsam viis inimest kujutada.

Arno: Tundsin mõnu "käejoogast" - tõepoolest käsi ise joonistas. Ikoonides väljendame midagi üldist, millest kõik aru saavad, ühine joonistamine võib arusaamu kinnistada. Aja jooksul võivad ikoonid muutuda kaasaegsemaks, aga tähendus jääb samaks. Nt. nutitelefonil kasutatakse telefonitoru ikooni, kuigi toru nendel telefonidel ei ole. Samas võivad püsivad ikoonid ka loovusele ja innovatsioonile takistuseks saada. Oma ikoonide tegemine võimaldab mõtteid värskendada. Kaasaegseid ja isiklikke ikoone-pilte luues nihutame ja värskendame oma arusaamist.

Ülo: Enda joonistamine on alati huvipakkuv, eriti kui veel lisada juurde detaile ja ikoone, mis peaksid mind iseloomustama ja aitama teistel minuga tutvuda. Kontakti loomine ja suhtluse käivitamine autoportreede kaudu oli kerge ja nauditav. Huvitav oli kuulata ka täpsustavaid küsimusi ja kommentaare. Üllatav oli ühe inimese kõrvarõngastes peituv oluline info tema kohta. Hiljem jäin ma joonistama inimesi erinevates suhetes. Hämmastav, kui lihtsalt arusaadavad olid nad kõrvalistujale, kui neid talle näitasin. Püüan oma mõtet ja oskusi arendada selles suunas, et ühitada inimeste kujutamist protsessiskeemiga.

Olen rõõmus, et meie loovlabori töö on kandnud esimesi õisi. Liikusime sammukese selles suunas, et muuta visualiseerimine Eesti ettevõtlike inimeste hulgas iseenesestmõistetavaks töövahendiks. Osalejad olid innustunud joonistamise kui protsessiga edasi minema ja katsetama võimalusi rakendusteks, nt. kuidas müügiprotsessis või klienditeeninduses visualiseerimist kasutada. Oma töötoas tunnetasin, et lisaks on visualiseerimises ka omapärane suhtlemise esteetika – inimesed suhestuvad, tutvuvad, teevad midagi koos. Joonistamine on suhtlemine.
töötuba bc580048

Vaata meie visualiseerimise töötubasid!