Allpool saate lugeda läbiviija ja osaliste arvamusi töötoast. Kogusime need kokku tuulamise käigus. Autorid on kõik töötoas osalejad.
Meelekaardi päev
Argo: "Kava oli hästi loetav ja ilusaks sillaks eelmise töötoaga."
Arno: "See oli ka üks mu siht, siduda meie erinevad töötoad omavahel, et tervik oleks tuntav ka osalejatele."
Ülo: "Liikusime kellaosuti liikumise suunas. See on ühtlasi hea näide meelekaardi kasutamisest protsessikaardina."
Arno: "Vajadusel võib lisada osade kestuse ja algusajad. Osi võib tähistada nii märksõna kui pildiga."
Heie: "Peale sissejuhatust sildasime meelekaardi teema eelmise töötoa teemaga – joonistamisega. Seegi sai tehtud meelekaardi tehnikas ja oli hästi seostatud tänase töötoa teemaga."
Arno: "Mõte sai heaks kiidetud nii kohe peale tegemist kui ka lõpus."
Kristel: "Mul on kahju, et ma ei saanud osaleda esimeses töötoas. Vaadates tehtud meelekaarte, sain ma aru, mis seal toimus. Taneli töötuba oli kindlasti huvitav ja oleks mulle kasulik olnud, tegelen ka turundusega."
Taneli töötoa meelekaart
Moonika: "Mulle meeldib, et Arno ise teeb nii: alguse joonistab paberil ja siis pärast viib selle arvutisse. Ideed või mõtted mingist sündmusest võivad ju tulla ükskõik kus või millal, siis on hea, need kohe paberile panna."
meelekaart
Arno: "Kasutan FreeMindi, mulle meeldib, et see on vabavara, et tehtud meelekaarte saab veebis näidata, üksteisega ühendada ja tal on eestikeelne tugi. Meelekaardi ülesehitusest ja rakendusest on palju häid näiteid. Internetis on mappio kokku kogunud 1000 meelekaardi näidet, vaata http://mappio.com/. Kui me täna üksteist intervjueerisime, siis selle põhjal saab Tony Buzani eeskujul teha lihtsal moel enda CV. "

mind-map-about-tony-300-dpi
Tanel: "Olulisemate ideede rõhutamiseks saab kasutada värve, erinevat kirjaviisi, suuri ja väikeseid tähti, kujundeid ja ikoone."
Ülo: "Huvitav oli meelekaardi ja meele toimimise vaheline seos. Buzani jutt mõtlemise radiaalsusest, ajupoolkerade talituslikust asümmeetriast (täidavad erinevaid ülesandeid) ja kuidas see kõik meelekaardi tegemist toetab."
Pille: "Tulin just selleks töötuppa, et minu ülemus tahab väga kritseldada ja skeeme joonistada ja palub ka minul seda teha, aga mulle on see võõras. Tahtsin proovida, kas ma saan hakkama."
Arno: "Tore, et meil oli rühmas keegi, kelle jaoks meelekaart teabe esitamise viisina oli võõras. Ta tuli eraldi selleks töötuppa, et tutvuda asjaga, mille kasutamine talle on ebamugav :) Ja kui "käed külge" läbi sai oli ta juba üsna vilunud."
meelekaart
Kristel: "Mulle meeldis, et oli dialoog ja hästi palju suheldi. Tavaliselt koolitustel hoitakse rohkem omaette ja ei taheta suhelda ka mitte laudkondade kaupa. See oli nii tore! Tubli!"
Ülo: "Kohviku formaat aitas sellele kaasa."
Haide: "Väga mõnus oli. Mul pole üldiselt eriti usku lühikesesse koolitusse ja võibolla, kui on päris uus teema, siis see aeg oleks lühike. Ma olen varem ka meelekaarte teinud ning see koolitus oli väga hea pikkusega. Ja sellest oli kindlasti kasu. Omaette väärtus on see, et kogu meeskond oli kohal, see on kindlasti osaleja jaoks oluline. Spontaanne suhtlus tekkis väga kiiresti, sest me ei tutvunud alguses üldse."
Heie: "Mulle piisab vähesest, koolitus oli paraja pikkusega, isegi lühemast oleks mulle piisanud. Mulle meeldis, et erinevate koolituste vahel tekivad lingid, oleksin väga tahtnud osaleda ka Taneli töötoas."
Ülo: "Ega ma ju täpselt ei teadnud, mida sa Arno teed. See oli hästi tore mõte, et sa sidusid eelmise töötoa oma teemaga ja me tegime Taneli töötoast meelekaardi. Minul oli väga huvitav seda näha ja see oli kasulikult veedetud aeg, sain kavandada oma järgmise nädala töösõitu Inglismaale coachingu treeningule. Kahju, et ma ei saa sellepärast Argo töötoas osaleda."
Merilin: "Mulle meeldis, et tegime meelekaarte tänasest päevast, oleks tahtnud isegi rohkem harjutada."
Haide: "Vajalik, kasulik, praktiline - kõik olid ühes koos."
Arno: "Mulle endale väga meeldib kohviku formaat. See on osalejatele ka mugav võimalus suhtlemiseks. Laudkondi oli kolm ja see tegi ka omavahelise jagamise lihtsamaks, kõik said osa teste tegemistest"

arno töötuba

Vaata, mis juhtub järgmises töötoas