Kuulamise tähtsuses enamasti ei kahelda, kuid eriarvamuste korral, olulistel teemadel rääkides ja pingeolukorras tuntakse siiski puudust heast kuulajast ja oskusest kuulata.

Hea kuulaja olla on märksa lihtsam, kui vestluspartnerit kuulata on tore, jagatakse meeldivaid elamusi, teema haarab mõlemat ja pakub äratundmisrõõmu. Niipea, kui aga selgub midagi, mille suhtes tekib eriarvamus või mis veelgi pingestavam, probleemne teema puudutab kuulajat isiklikult, käivitub justkui iseenesest mõni kaitsereaktsioon, kuuldu arvustamine või siis kiirelt ja patroniseerivalt nõuandmine, kuidas peaks tegelikult mõtlema või mida tegema.


Suhtlemisoskuste koolitusi läbi viies on osalejad sageli harjutuse käigus avastanud, kui keeruline on keskenduda vaid partneri jutule ja hoiduda hinnangutest sellele. Need aga suunavad paratamatult protsessi, ega võimalda rääkijal ennast avada.

 

Puuduliku kuulamisoskuse hind:
• Teineteisest möödarääkimine, väärtõlgendused
• Infokaod
• Suhete pingestumine
• Täiendav ajakadu probleemide lahendamiseks

 

Hea kuulaja suudab keskenduda partneri jutule ilma teist sildistamata ega hinnangut andmata, on tema mõtted või tunded õiged või valed. Sisuline kuulamine ei ole nõustumise ega mittenõustumise küsimus, vaid püüd mõista, kuidas asjalood rääkija jaoks on.

 

Hea kuulamisoskus võimaldab:
Kuulajal:
• saada rohkem infot, arendada teemat
• vältida vääritimõistmist
• tulla toime erinevate vastupanu ilmingutega
• tõrjuda agressiooni ilma vastu ründamata
Rääkijal:
• luua selgust probleemis, iseendas
• leida endale parim lahendus
• kogeda mõistmist ja usaldust
Mõju suhtele:
• pingete vähenemine
• probleemi sügavama olemuse mõistmine
• rahulolu parima lahenduste leidmisest
• avatus ja usaldus

 

Väidetavalt on loomulik kuulamisoskus olemas vaid ca 10-20% inimestest. Hea uudis on see, et kuulamisoskust on võimalik läbi eneseanalüüsi ja harjutamise arendada. Suhtlemisoskuste treening võimaldab õppida ära tundma suhtlemistõkkeid, jõuda selgusele isiklikest taksitustest kuulamisel ja kogeda hea kuulamisoskuse mõjusid.

 

Kui tunned, et soovid neid oskusi endas arendada, siis suhtlemisoskuste treeningu päevased ja õhtused versioonid leiad meie koolituskalendrist. Grupid on väikesed ja põhirõhk ikka harjutamisel ning mitmepoolsel tagasidel.

 

Lõpetuseks mõnusa huumoriga tehtud video sellest, kuidas 3-aastane veenab oma ema kuulama