Meeskonnatöö ei kuulu pelgalt ärimaailma, seda võib rakendada igas valdkonnas, kus on tegemist grupitööga. Suurepäraseks näiteks on muusika ja kitsamalt ansamblimäng. Ansambel on väikesearvuline grupp muusikuid, kes mängivad ilma dirigendita. Sageli teevad ansamblimuusikud ka organisatoorset tööd, on iseenda produtsendid ja mänedžerid. See tähendab nii müüki, korraldust kui logistikat. Hea ansambli tunnused on samad, mis ärimaailma meeskonnal – üksteise kuulamine ja isikupära aktsepteerimine, ühine eesmärk ja probleemide lahendamine, ainuliidri (dirigendi) puudumine, kõrge kvaliteedinõudlikkus nii enda mängutehnika kui kogutulemuse suhtes, üksteise toetamine ja abistamine.

Meeskonnatöö ei kuulu pelgalt ärimaailma, seda võib rakendada igas valdkonnas, kus on tegemist grupitööga. Suurepäraseks näiteks on muusika ja kitsamalt ansamblimäng. Ansambel on väikesearvuline grupp muusikuid, kes mängivad ilma dirigendita. Sageli teevad ansamblimuusikud ka organisatoorset tööd, on iseenda produtsendid ja mänedžerid. See tähendab nii müüki, korraldust kui logistikat. Hea ansambli tunnused on samad, mis ärimaailma meeskonnal – üksteise kuulamine ja isikupära aktsepteerimine, ühine eesmärk ja probleemide lahendamine, ainuliidri (dirigendi) puudumine, kõrge kvaliteedinõudlikkus nii enda mängutehnika kui kogutulemuse suhtes, üksteise toetamine ja abistamine.

Kõrvalseisjale avaldub ansamblimängu meeskonnatöö kõige ehedamalt laval, musitseerides. Mul oli suur rõõm näha ja kuulda seda tipptasemel äsja lõppenud Pärnu Muusikafestivalil. See festival, mille töiseks pealkirjaks on Järvi Akadeemia, toob eestlastele koju kätte kõrgprofessionaalsed muusikud üle maailma. Neid on ühe nädala jooksul Pärnus esinemas suisa kümnete kaupa. Sellepärast on ülekohtuselt subjektiivne ühte või teist ansamblit teistest rohkem esile tuua. Mind pani seda lugu kirjutama 17.juuli kontsert, kui astusid järjest üles erinevad triod, kvartetid ja kvintetid, kes demonstreerisid oma meisterlikkust ja lummasid publikut. Minu tähelepanu köitsid mitmed detailid, mis iseloomustavad ideaalset meeskonnatööd:

  • mängijad jälgisid väga sageli, kiire pilguga enda kõrval olevaid kolleege, st. toimis pidev infovahetus ja tagasisidestus
  • mängijate emotsionaalne miimika ja kehakeel tõid esile ja väljendasid kõnekalt olulisi rõhke ja rütmimuutusi, mida kõik kolleegid nägid ja millele reageerisid, sünkroniseerisid vastavalt oma mängu; mitte ükski pill ei läinud ansamblirütmist välja
  • enne suuremaid muutusi oli näha, kuidas mängijate kehad pingestusid, tähelepanu ja energia koondusid; kehad toetusid kindlalt jalgadele
  • väga hoolega kuulati kõrvalmängijaid ja anti neile muusikalise loogika põhjal võimalus esile tulla; kedagi ei mängitud üle
  • mitte keegi ei eksinud oma partiis, individuaalne tehniline meisterlikkus (s.t. erialaoskused) oli kõrgeimal tasemel, nii et miski ei seganud ega häirinud teisi mängijaid.

Meeskonnatöö kirjeldamiseks ja analüüsiks on kasulik otsida näiteid ja analooge muudest valdkondadest. See teritab tähelepanu ning aitab välja tuua detaile, mida igapäevatöös ei pruugi märgatagi, millest aga on palju kasu koostöö arendamiseks.