Otsustamine on keeruline protsess. Näiteks kaalutletud otsuste tegemiseks tuleb teha ridamisi mitmeid tehteid, sisuliselt väikesi vaheotsuseid-valikuid, et jõuda lõppotsuseni. Kuid elus pole sageli tegemist mitte lineaarse protsessiga, mida on hea kujutada hargneva otsustuspuu või muu graafilise kujundiga, vaid tsükliline protsess. Miks? Sest harva on meil korraga laual kõik tingimused, mida otsustamisel arvestada. Otsustusprotsessis lisanduvad sageli uued asjaolud, need aga muudavad paratamatult kogu otsustamise käiku ehk algoritmi. Sel juhul pole tegemist pelgalt mitme sisendiga algoritmiga, kus sisendid on algusest peale teada, vaid dünaamilise protsessiga, kus sisendid muutuvad ettearvamatult.

linnud

Kujutame nüüd ette, et selline keeruline protsess toimub mitte ühe inimese vaid mitme inimese peas korraga. Sellepärast pole imekspandav, et grupis otsustamine on kõigile osalejatele suureks väljakutseks, eriti kui pidada silmas meeskonnatöö mõistes ideaalset tulemust – konsensusotsust. Võibolla selline otsus isegi sünnib mingil hetkel, aga järgmisel hetkel võib keegi ometi kahtlema hakata ja ümber mõelda. Selle kohta ütles kõnekalt minu kunagine taani õpetaja, et meeskonna kujundamine (pro konsensusotsusele jõudmine) on pidev protsess, samal hetkel kui see on saavutatud, hakkab see ka lagunema.

Ilmselt sellepärast on meeskonnatöös ja juhtimises ühe suurema tähelepanu all otsuste elluviimine –sellega on hädas paljud organisatsioonid ja tiimid. Õnneks tulevad siin appi meile kõigile omased lihtsustused, heuristikud, mis minimeerivad otsustamise algoritmides sisendite ehk muutujate arvu. Loomulikult kaasneb sellega oht liigselt lihtsustada, eirata loogikat ja vähendada kriitilist mõtlemist. Nõnda liigume me otsustamise teel kahe äärmuse – kiire, vaistliku ja aeglase, kaalutletud – otsustamisviisi vahel. Seda olukorda kirjeldas Kreeka mütoloogias Homeros – Odüsseus pidi otsustama, kuidas oma laevaga pääseda läbi kahe ohtliku „koletise“ vahelt, ühel pool oli kalju Skylla, teisel pool keeris Charybdis.

Odüsseus tegi oma otsuse ja pääses eluga, kaotades vaid 4 meest. Kas sina tead, kuidas sa otsustad või kuidas sinu tiimis inimesed otsustavad?

 

Otsustamisest rohkem saad teada  <<< SIIT >>>