Suvega seoses räägitakse ikka sellest, kuidas ennast rannavormi ajada ja mida kõike suvel võiks või peaks tegema. Paraku pole kellelgi nii pikka puhkust, et kogu suvi mere ääres päikese käes peesitada, reisida või muul moel puhata. Ka ettevõtted ei pane oma uksi suveks lukku ja kollektiivpuhkusedki piirduvad vaid mõne nädalaga. Sellepärast võiks suvele vaadata kui suurepärasele võimalusele oma meeskonda arendada ja seda suvele kohaselt vabas õhus aktiivõppe vormis. Ruumi on hädapärast vaja kehvema ilmaga selleks, et arutleda, meeskonnaülesannetes kogetut tagasisidestada ja analüüsida ning teha õpijäreldusi. Kogemusõpet saab muidugi teha nii toas kui õues, tegevused on lihtsalt erinevat laadi.
Seoses aktiivsete välikoolitustega olen kuulnud seinast seina arvamusi alates sellest, et need on aja ja raha raiskamine kuni ülivõrdes kiitmiseni. Enamus meie koostööpartneritest soovivad, et koolitus ei oleks pelgalt (igav) loeng. Teooriad ja mudelid on vajalikud selleks, et rakendada tõhusalt ja sihipäraselt kogemusõpet, nii et päris ilma nendeta ei saa. Enamuse aktiivkoolituse ajast hõlmab siiski aktiivne tegevus, action learning, reflektsioon ja arutelu.

Aeg-ajalt meenutatakse koolitustellimuse esitamise juures juba toimunud meeleolukaid välikoolitusi sooviga toredat üritust väikese variatsiooniga korrata. Kui minu küsimusele: mida te sellest koolitusest õppisite?, järgneb vaikus, annab see mulle viite, mismoodi järgmist koolitust kavandada. Julgen oma üle 20-aastase koolitajakogemuse põhjal kindlalt väita, et koolituse peamine kasu seisneb meeskonnaga oma tegevuse mõtestamises, mitte niisama looduses tegutsemises. Õppimiseks, enda ja tiimi arendamiseks tuleb sõnastada oma (õpi)eesmärgid. Seejärel saab oma seiklusmängus, kanuus või pliidi ääres saadud ühised kogemused seostada ja üle kanda tööelus ette tulevatesse olukordadesse. See on omaette oskus, mida paljudel eesti inimestel tuleb veel õppida. Eneseanalüüsi oskuse arendamine on igasuguste aktiivõppe vormide loomulik osa.

On loomulik, et soojad ilmad kutsuvad õue ja loodusesse, mistõttu suviseid meeskonnakoolitusi soovitakse teha väljas. Mõistlik on seda ära kasutada. Lõbusad meeskonnamängud või kaalukad füüsilist ja vaimset pingutus nõudvad ülesanded vabas õhus haaravad emotsionaalselt kaasa ning annavad koolitusele lisaväärtuse. Pole ime, kui mõnda koolitust meenutatakse veel aastate tagant. Kui sellele lisandub ka õpitu selge sõnastamine, selle ühine meenutamine ja mis peaasi, rakendamine, siis võib suvise välikoolitusega igati rahule jääda. Investeering on ennast ära tasunud.

banner4x1matk

Vaata ka: Suvekoolitused