Puhkusele mineku ja sealt tuleku pingutustest on palju kirjutatud. Enne minekut tuleb võimalikult palju asju ära lõpetada ja ka ette teha. Puhkuselt tulles on jälle raske ennast töölainele häälestada. Seda pinget tunneb igaüks ise omal nahal, aga see kajastub ka tiimitöös. Sellepärast tasub suvisel ajal mõelda meeskonnakoolitusele, mis aitab nende muutustega paremini toime tulla ja tiimi uuteks väljakutseteks häälestada. Tasub meenutada ka vanarahva tarkust, et rege rauta suvel.

Suvised meeskonnakoolitused on suve nägu – neid saab suurepäraselt teha värskes õhus, tegemata hinnaalandust sisu osas. Sügavama vaate tiimisuhetele ja koostöö võtmetegevustele annab kogemusõppe simulatsiooni ehk aktiivsete tegevuste analüüs. Selle põhjal saab meeskond luua ühise arusaama tegevustest, mis neile edu toob.

Aeg-ajalt on kuulda kurtmist, kuidas mingid koolitusvõtted ja -vormid on ennast ammendanud ja soovitakse midagi uut. Samas pole need kurtjad mitte alati uuele avatud. Mina isiklikult ei tea ühtegi välist piirangut, mida seikluskoolitus või õuesõpe (ingl. keeles outdoor training) osalejatele seaks, võimalused on lõputud. Piirangud on ikka eeskätt tiimiliikmetes endis - kes ei julge üht ja kes ei taha teist. Nii võib juba ainuüksi tegevuse valik olla meeskonna arendamisel tõsine väljakutse. Samas olen korduvalt näinud, kuidas üksteist veendes, julgustades, toetades tehakse koos asju, mida alguses ei osatud ettegi kujutada. Sellise soorituse mõju on suur nii emotsionaalses eneseületamise mõttes kui ka koostööpõhimõtete teadvustamises.

Välikoolitustest võib pikalt kirjutada nii tegevuste mitmekesisuse kui väljakutsete seisukohalt. Siinkohal tahan aga välja tuua ühe teenimatult alakasutatud külje sellisest meeskonnakoolitusest. Nimelt sotsiaalse ja turundusliku kasuteguri. Ühe tiimikoolitusega on võimalik teha midagi reaalset kellegi jaoks, kes abi ja toetust vajab - mõni kool lastead või - kodu, mõni MTÜ või kodanikualgatus. Oma meeskonnaga on võimalik luua õpi - ja mänguvahendeid, ehitada spordi- ning mänguväljakuid, remontida katuseid. Kuid on võimalik ka korraldada üritusi ning luua ja teostada kampaaniaid.

Eelnevalt nimetatud tegevused toovad tiimile abisaanute tänu ja ka avalikku tähelepanu ja tuntust ehk teisisõnu aitavad ettevõtet turundada. Kes aga soovib otse turundusse panustada, siis palun – tehke oma tiimiga reaalselt kasutatav reklaamklipp või kampaania – see on igati sobiv meeskonnakoolituse ülesanne. Valik on meeskonna teha.

suvekoolitus