Peame oma missiooniks anda panus avatud ühiskonda, meie jaoks on olulised kodanikujulgus, vastutustundlikkus ja ettevõtlikkus kõige laiemas mõttes. Mis seob meie jaoks kolme olulist mõistet – meeskond, koolitus ja kodanik?

Lugesin tänasest Ekspressist Tiina Jõgeda refereeringut Martin Seligmani õnneuuringutest. Seligman ütleb, et õnnetunne seostub mõnuallikatest saadava sensoorse ja emotsionaalse kogemusega, mis paraku ei hõlma mõtlemist. Eluga rahuloluks naudingutest ei piisa, nende hulka suurendades me õnnetunnet ei suurenda. Sügava rahuloluni jõuab inimene siis, kui ta teeb midagi, mida ta hästi valdab. Selleni jõuab aga ainult inimene, kes on õppinud, vaeva näinud, endaga tööd teinud...

Kas tavainimeste maailm haakub ka organisatsioonide ja ärimaailmaga? Seda peaksid kõige paremini teadma tuntud äri- ja juhtimiskoolitajad. Võtsin riiulist INSEADi professori Manfred Kets de Vries'i „Õnne valemi" ja lugesin esimeselt leheküljelt tsitaati Bertrand Russelli esseest „Õnne otsingud": „Inimesed on õnnelikud vaid siis, kui nad tunnevad end „osakesena eluvoolust"...ja põrkuvad kokku teiste omataolistega". Selle tsiteerimist väärinud mõtte võtab de Vries kokku oma sõnadega - inimene vajab inimest. Kui tahad olla õnnelik, siis ei piisa peeglisse vaatamisest. Viin selle mõtte organisatsiooni tasandile - et töö pakuks rahuldust, on vaja oma oskusi rakendada meeskonnas, on vaja teisi inimesi enda kõrval, kes sind näevad ja kuulavad ja sinu käitumist tagasisidestavad. Samavõrd nagu me aitame seda oskust oma klientidel arendada, peame seda arendama ka iseendas. Me ei saa teha meeskonnakoolitusi olemata ise meeskond.

Ja lõpuks, needsamad väärtused, mida meie peame oluliseks avatud ühiskonna kodanikuks olemisel, tõstab Kets de Vries esile ka ettevõtete maailmas. Ta kirjeldab oma konsultandikogumustest, kuidas autokraatsest juhtimisest organisatsioonikultuuri levinud õpitud abitus– see on veendumus, et ennast aidata pole võimalik (muide, sellesama Seligmani välja mõeldud termin) – pärsib kogu organisatsiooni arengut. Ja toob selle vastandina esile võtmesõnad algatus, vastutus ja ettevõtlikkus. Olen veendunud, et kui need omadused on inimesel kodanikuna, on tal need ka ükskõik missuguse organisatsiooni töötajana ja vastupidi.