Ameerika ja saksa teadlaste uuring, mida vahendab ajakiri Psychological Science näitab, et kellega eelistatakse koos töötada võib sõltuda ka sellest, kes mis käeline on ja kuidas inimesed ruumis paiknevad.

teamworkRistiusu usutunnistuses on juttu sellest, kuidas Jeesus, kui ta hauast üles tõuseb ja taevassse läheb, istub seal jumala, oma isa paremal käel. Vana traditsiooni järgi istub juhi paremal käel tema asetäitja, tähtsuselt teine inimene. Samamoodi pani valitseja lugupidamise märgiks enda paremale käele istuma kõige auväärsema külalise.

Ülalnimetatud uuringust selgub, et see, kumb pool seostub hea või halvaga, sõltub sellest, kummakäeline on juht. Kui paremakäelisel inimesel mingi nipiga vasak käsi paremast osavamaks teha, siis juba mõne minutiga hakkab talle hoopis vasak pool heaga ja parem halvaga seostuma. Max Plancki Psühholingvistika Instituudi psühholoog Daniel Casasanto tegi rea katseid, milles uuris inimese eelistusi kahe võimaliku valikuga olukorras - näiteks, kumba kaupa osta, kumba töökoha taotlejat tööle võtta või kumba tulnukat pildi järgi teisest nutikamaks pidada. Selgus, et paremakäelised eelistasid enamasti endast paremal paiknevat valikuobjekti, vasakukäelised vasakul paiknevat. Siis panid katseisikud ühte kätte kinda ja asusid selles olukorras täitma käelist osavust nõudvaid ülesandeid. Kui paremakäeline pani kinda paremasse kätte, siis sai ta nende ülesannetega vasaku käega paremini hakkama kui paremaga. Ja selgus, et juba 12 minutit sellist olukorda oli piisav, et ta hakkas valikukatsetes eelistama endast vasakul paiknevaid esemeid ja olendeid või nende kujutisi.

Meeskonnatöös on tähtis välja selgitada, missugused on kellegi tööeelistused ehk kes mida ja kuidas tahab teha. Selle alusel saab panna paremini paika rollid ja tööülesannete jagamisel on kasulik seda arvestada. Parema-vasaku käelisuse ja inimeste ruumis paiknemise arvestamine lisab veelgi võimalusi panna meeskond paremini kokku mängima.