Leidsin ajakirjast HEI Villu Zirnaski sulest Aasia Arengupanga analüütikute uuringu referaadi. Selles kirjutatakse, mida peab riik tegema rikkaks saamiseks. Tuntud vastus on üks ja korduv – muutma majanduse struktuuri. Uuring arendab seda mõtet edasi ja nendel mõtetel on üllatav sarnasus sellega, mida mikrotasandil ja organisatsioonis või meeskonnas peaks tegema. Selle sarnasuse nägemiseks tuleb makromajanduse lauseid tõlkida ja üle kanda mikrokeelde.

poor-millionaires-12Näiteks makromajanduslik lause -  majanduse struktuuri muutus väljendub tööhõive struktuuri muutuses – tähendab mikrotasemel, organisatsiooni ja meeskonna tasemel samuti,  et töötajate tööhõive peab muutuma. Inimesed peavad hakkama tegema uusi asju või uuel moel. Kuna kõigil meil on omad tööeelistused ja harjumused, siis nende muutmine võib osutuda ületamatult raskeks.

Vaatame edasi. Riigi ekspordistruktuuri muutmine eeldab inimkapitali akumuleerimist. Tõlge: organisatsiooni ja meeskonna tasemel eeldab tooteportfelli  muutmine inimeste jõu koondamist ühe ülesande täitmiseks.

Makrotasand: lihtsam on hakata tootma vanadele sarnaseid tooteid, nn. lähiprodukte, kui kaugeid. Mikrotasand: töötajal on lihtsam teha endisele tööle sarnast tööd. Makrotasandil toimivad tooteruumina sarnased tootegrupid ja nendevahelised seosed. Mikrotasandil sarnased osakonnad ja suhtlusgrupid. Makrotasand: tooteruumil on südamik. Riigid, mille tooteportfellis on peamiselt tooteruumi perifeerias asetsevad tooted, millel on vähe seoseid teiste toodetega, ei suuda pikaajaliselt majanduskasvu saavutada. Mikrotasand: organisatsioonil on põhitoode. Meeskond kes tegeleb igasuguste lisategevustega, millel on vähe seost põhitootega, ei suuda pikaajalist edu saavutada.

Kui kõik on nii selge, miks siis ikkagi vaesel on raske rikkaks saada? Makrotasandi vastus on, et riikidel on omad tootelõksud, tehakse massiliselt sarnaseid asju sarnase tehnoloogiaga. Mikrotasandi vaste oleks, et organisatsioonis või meeskonnas on palju sarnaste teadmiste, oskuste ja tööeelistustega inimesi.

Referaadi lõpus on read – ajalugu on näidanud, et ükski riik pole saanud rikkaks ilma otsese valitsuse sekkumiseta. Meeskonnas tähendab see sama - vaikse konnatiigi paneb uut moodi ja tõhusalt tegutsema uusi väljakutseid võttev juht. Teadupärast võib meeskonna juht olla ükskõik milline meeskonna liige. Mõtle, kallis lugeja, kas ehk sina võiksid olla oma meeskonnas see, kelle sekkumine teeks teid rikkaks?