Einstein:“Hullumeelsus on teha samu asju ikka ja jälle sama moodi ning oodata erinevat tulemust“

coachingCoaching on välja kasvanud lahenduskesksest lühiteraapiast, selle sisuks on konkreetse probleemi lahendamine või  lahendamisefektiivsuse tõstmine.

Coaching pakub tõhusat tuge isikliku ja professionaalse potentsiaali avastamiseks ja realiseerimiseks, tegutsemissuuna leidmiseks, motivatsiooni turgutamiseks ja püstitatud eesmärkide elluviimiseks.
Coaching'u  üldine eesmärk on tõsta juhtimisvõimekust, saavutada teadvustatum, eesmärgipärasem ja efektiivsem juhtimine.

Üks coachingu vorme on GROW mudel
G – goal ehk eesmärk.
R – reality ehk hetkeolukord.
O – obstacles and options ehk takistused ja lahendused.
W – who, what, when and will ehk kes, mida, millal ja mis tahtega (motivatsioon).

Individuaalse coachingu käigus sõnastatud ülesanded jäävad juhi arenguülesandeks. Meeskonna coachingu puhul vahelduvad kohtumised meeskonnaga ning meeskonnaliikmetega regulaarselt. Osa teemasid võib olla kasulik käsitleda ka koolituse vormis. Koolituste valik ja planeerimine toimub  meeskondliku coachingu käigus.

Coaching'u kestus:
Individuaalse sessiooni pikkus on 1 tund.
Grupisessioonide pikkus 2-4 tundi, maksimaalselt 6 tundi.
Arendusprogrammi pikkus soovitavalt mitte alla 6 kuu.

Coaching'u tulemus
Coaching aitab leida vajalikke ressursse seestpoolt, kaasates probleemi lahendamiseks eelkõige klienti ennast, olgu selleks indiviid või grupp. Kui klient töötab ise coach’i  abiga muudatuste mudelit välja, siis tema võime otsuseid teha ja muudatusi ellu viia kasvab oluliselt.

Pakume coachingut eesti, vene ja inglise keelest. Pikemate programmide raames ka saksa, soome, rootsi ja taani keeles.

mka_ja_joonmeedia_motivatsioon

Coaching pildis valmis Fast Leader'i "Keskjuhtide motivatsioonipäeval"
Autor: Siiri Taimla joonmeedia.blogspot.com