alt
Team Management Systems pakub tõhusat tööriista meeskonna analüüsiks - Kõrge energiaga meeskonna mudelit. Seda saab kasutada  coachinguks nii juht kui ka meeskond.

Kõrge energiaga meeskonna mudel on välja töötatud tuhandete juhtide küsitluste põhjal. Neist selgus, et kõik juhid otsivad vastuseid üsna sarnastele baasilistele küsimustele. Mergerisson ja McCann koondasid need küsimused terviklikuks mudeliks. Vastuste otsimine neile olulistele küsimustele annab meeskonna hetkeseisundi kirjelduse ja võimaldab luua arengukava energia suurendamiseks.