Sisene

Logi sisse

Kasutajatunnus *
Salasõna *
Remember Me

Blogi

mt_ignore:

Otsustamine on keeruline protsess. Näiteks kaalutletud otsuste tegemiseks tuleb teha ridamisi mitmeid tehteid, sisuliselt väikesi vaheotsuseid-valikuid, et jõuda lõppotsuseni. Kuid elus pole sageli tegemist mitte lineaarse protsessiga, mida on hea kujutada hargneva otsustuspuu või muu graafilise kujundiga, vaid tsükliline protsess. Miks? Sest harva on meil korraga laual kõik tingimused, mida otsustamisel arvestada. Otsustusprotsessis lisanduvad sageli uued asjaolud, need aga muudavad paratamatult kogu otsustamise käiku ehk algoritmi. Sel juhul pole tegemist pelgalt mitme sisendiga algoritmiga, kus sisendid on algusest peale teada, vaid dünaamilise protsessiga, kus sisendid muutuvad ettearvamatult.

mt_ignore:

Meeskonnatöö ei kuulu pelgalt ärimaailma, seda võib rakendada igas valdkonnas, kus on tegemist grupitööga. Suurepäraseks näiteks on muusika ja kitsamalt ansamblimäng. Ansambel on väikesearvuline grupp muusikuid, kes mängivad ilma dirigendita. Sageli teevad ansamblimuusikud ka organisatoorset tööd, on iseenda produtsendid ja mänedžerid. See tähendab nii müüki, korraldust kui logistikat. Hea ansambli tunnused on samad, mis ärimaailma meeskonnal – üksteise kuulamine ja isikupära aktsepteerimine, ühine eesmärk ja probleemide lahendamine, ainuliidri (dirigendi) puudumine, kõrge kvaliteedinõudlikkus nii enda mängutehnika kui kogutulemuse suhtes, üksteise toetamine ja abistamine.

mt_ignore:

Perfektne, täiuslik sooritus tähendab spordis võitu, muusikas aplausi. Paljudel aladel on perfektne sooritus siht, mida inimesed püüdlevad, harjutades päevast päeva, nädalast nädalasse. Täiusliku soorituse saavutamiseks valatakse higi, piineldakse ja kaheldakse, vihastatakse ja kurvastatakse ning proovitakse ikka uuesti ja uuesti. Mõnikord isegi nii visalt ja ennast ära unustavalt, et treenitakse üle, tehakse endale viga. Sportlased rebestavad lihaseid, muusikud mängivad käed ära. Aga kui sooritus välja tuleb, on (võidu)rõõm seda suurem.

mt_ignore:

Otsustamine tähendab küsimustele vastuste otsimises valiku tegemist võimalike vastuste vahel. Me teeme iga päev tohutu hulga valikuid. Ainuüksi sööki puutuvaid otsuseid teeme üle 200. (Brian Wansink and Jeffrey Sobal (2007), "Mindless Eating: The 200 Daily Food Decisions We Overlook," Environment and Behavior.) Toiduotsused määravad selle, kuidas me energiat saame. Samas me ka kulutame otsustamisele energiat, mis omakorda vähendab meie otsusekindlust. Energiakasutus on otsustamisel suhteliselt vähekäsitletud aspekt. Kogenud läbirääkimiste koolitaja Stefan Amin Talab ütleb oma raamatus "The Master Negotiator", et head tulemused saadakse läbirääkimistel siis, kui ei pea kulutama palju energiat taktikale.

mt_ignore:

16. detsembril osalesin TLÜ andragoogika 3 kursuse tudengite seminaril, mis pealkirjastatud „Koolituse pärlid ja ämbrid". Lisaks minule oli kutsutud veel viis tubli koolitajat. Igaühelt oodati pealkirjakohast lühikest ettekannet ja seejärel valmisolekut vastata osalejate küsimustele. Jagan seminaril toimunut ja oma ettevalmistatud ja kohapeal tekkinud mõtteid/kogemust. Jätan nimetamata panustanud kolleegide nimed, et neid mitte liigselt koormata vastutusega, mis võiks nende selga istuda minu kirjapandu tõttu. Samas tänan neid mu kogemust rikastanud panuse eest.