Sisene

Logi sisse

Kasutajatunnus *
Salasõna *
Remember Me

Blogi

mt_ignore:

Sisuliselt kuuluvad need küsimused kokku: valmisolek muudatuseks ja võimekus uues olukorras toime tulla on ühe medali kaks poolt. Seda võivad endalt küsida nii need, kellele tehakse ettepanek uueks ametiks, kui ka need, kelle tööd muudavad uued seadused või juhtide otsused. Kui leida mõned tugipunktid, kuidas ennast muutusteks ette valmistada, annab see suurema kindluse uues olukorras hakkama saamiseks.

mt_ignore:

3 asja, mida Harvard Business School’i professor soovitab igal juhil teha iga päev

Refereeritud Harvard Business Review artiklist: 3things managers should be doing every day

mt_ignore:

Otsustamine on keeruline protsess. Näiteks kaalutletud otsuste tegemiseks tuleb teha ridamisi mitmeid tehteid, sisuliselt väikesi vaheotsuseid-valikuid, et jõuda lõppotsuseni. Kuid elus pole sageli tegemist mitte lineaarse protsessiga, mida on hea kujutada hargneva otsustuspuu või muu graafilise kujundiga, vaid tsükliline protsess. Miks? Sest harva on meil korraga laual kõik tingimused, mida otsustamisel arvestada. Otsustusprotsessis lisanduvad sageli uued asjaolud, need aga muudavad paratamatult kogu otsustamise käiku ehk algoritmi. Sel juhul pole tegemist pelgalt mitme sisendiga algoritmiga, kus sisendid on algusest peale teada, vaid dünaamilise protsessiga, kus sisendid muutuvad ettearvamatult.

mt_ignore:

Meeskonnatöö ei kuulu pelgalt ärimaailma, seda võib rakendada igas valdkonnas, kus on tegemist grupitööga. Suurepäraseks näiteks on muusika ja kitsamalt ansamblimäng. Ansambel on väikesearvuline grupp muusikuid, kes mängivad ilma dirigendita. Sageli teevad ansamblimuusikud ka organisatoorset tööd, on iseenda produtsendid ja mänedžerid. See tähendab nii müüki, korraldust kui logistikat. Hea ansambli tunnused on samad, mis ärimaailma meeskonnal – üksteise kuulamine ja isikupära aktsepteerimine, ühine eesmärk ja probleemide lahendamine, ainuliidri (dirigendi) puudumine, kõrge kvaliteedinõudlikkus nii enda mängutehnika kui kogutulemuse suhtes, üksteise toetamine ja abistamine.

mt_ignore:

Perfektne, täiuslik sooritus tähendab spordis võitu, muusikas aplausi. Paljudel aladel on perfektne sooritus siht, mida inimesed püüdlevad, harjutades päevast päeva, nädalast nädalasse. Täiusliku soorituse saavutamiseks valatakse higi, piineldakse ja kaheldakse, vihastatakse ja kurvastatakse ning proovitakse ikka uuesti ja uuesti. Mõnikord isegi nii visalt ja ennast ära unustavalt, et treenitakse üle, tehakse endale viga. Sportlased rebestavad lihaseid, muusikud mängivad käed ära. Aga kui sooritus välja tuleb, on (võidu)rõõm seda suurem.