Sisene

Logi sisse

Kasutajatunnus *
Salasõna *
Remember Me

Blogi

16.mail toimus meie kolmas töötuba sarjast "Visualiseerimine töövahendiks". Teemaks oli kuue pildi tehnika, mis võimaldab keerulise probleemi loogiliselt reastatud pildikeste abil lahti harutada, et seejärel lahendustega tegelema hakata. Siin pole midagi tegemist joonistusoskusega, pigem rohkem mõtlemise tehnikaga, millega saab igaüks hakkama.

Kokkuvõtva tuulamise ajal tõdesid osavõtjad järgmist (lisame neile endapoolseid mõtteid):

Tuleb välja, et ma tõesti oskan joonistada!
Meie töötubade mõte on selles, et julgustada inimesi rohkem kasutama joonistamist suhtlusvahendina. Argo isiklik aastane kogemus selles vallas kinnitab, et mõtte edasi andmiseks pole joonistamisoskus esmatähtis. Pigem on vaja julgust sellega alustada. Kui "kriipsujuku" joonistamine tuleb välja, võid ennast lugeda juba eksami sooritanuks ja asuda julgesti asja kallale. Kõige tähtsam on, et see mida soovid näidata oleks selge!

Inimesed võivad tõlgendada üht ja sama probleemi hoopis erinevalt.
Visualiseerimistehnikaid kasutades tuleb erinev tõlgendus selgemini ja kiiremini esile. Koos joonistamine on suurepärane vahend suhtlemise hõlbustamiseks, aitab hoida tähelepanu peamisel ja toetab kiiremat kokkulepeteni jõudmist.

Kuue pildi abil probleemi kirjeldamine on huvitav raamistik, aga poleks uskunud, et mõtete koondamine on nii raske.
Argo kogemus avaliku esinemise treenerina ütleb ka, et sõnu, millega probleeme kirjeldada, on palju, teed sa seda siis kirjutades või rääkides. Nõuab parasjagu pingutamist, et välja selekteerida, mis on oluline ja mis mitte. Mõte raamatust "Salvrätiteadus – Kuidas lahendada keerulisi probleeme lihtsate piltidega": ei saa lahendada probleemi, mis meil üle pea lööb, see tähendab tuleb õppida, kuidas lammutada probleemid väiksemateks juppideks. Kuuele etteantud küsimusele pildi abil vastamine teeb protsessi lihtsamaks.

Kuus küsimust aitavad probleemi terviklikumalt vaadelda.
Need kuus abiküsimust probleemilahenduse juures (mis? / kes?; millal?; kui palju?; kus?; kuidas?; miks?) on head kiireks probleemi kirjeldamiseks, vaatenurkade ja põhjuste selgitamiseks, eristamiseks ja talletamiseks. Vahest juba ainult pilti joonistades vaatab lahendus meile otsa.
argo töötubaVisualiseerimine on tõhus töövahend suhtlemise hõlbustamiseks ka ettevõtlusmaailmas, kus on oluline efektiivsus ja kiirus. Oma töötubades õpetame Eesti ettevõtlikke inimesi seda tööahendit kasutama.

Kaasautorid: Arno Baltin, Tanel Rannala, Ülo Vihma
Allpool saate lugeda läbiviija ja osaliste arvamusi töötoast. Kogusime need kokku tuulamise käigus. Autorid on kõik töötoas osalejad.
Meelekaardi päev
Argo: "Kava oli hästi loetav ja ilusaks sillaks eelmise töötoaga."
Arno: "See oli ka üks mu siht, siduda meie erinevad töötoad omavahel, et tervik oleks tuntav ka osalejatele."
Ülo: "Liikusime kellaosuti liikumise suunas. See on ühtlasi hea näide meelekaardi kasutamisest protsessikaardina."
Arno: "Vajadusel võib lisada osade kestuse ja algusajad. Osi võib tähistada nii märksõna kui pildiga."
Heie: "Peale sissejuhatust sildasime meelekaardi teema eelmise töötoa teemaga – joonistamisega. Seegi sai tehtud meelekaardi tehnikas ja oli hästi seostatud tänase töötoa teemaga."
Arno: "Mõte sai heaks kiidetud nii kohe peale tegemist kui ka lõpus."
Kristel: "Mul on kahju, et ma ei saanud osaleda esimeses töötoas. Vaadates tehtud meelekaarte, sain ma aru, mis seal toimus. Taneli töötuba oli kindlasti huvitav ja oleks mulle kasulik olnud, tegelen ka turundusega."
Taneli töötoa meelekaart
Moonika: "Mulle meeldib, et Arno ise teeb nii: alguse joonistab paberil ja siis pärast viib selle arvutisse. Ideed või mõtted mingist sündmusest võivad ju tulla ükskõik kus või millal, siis on hea, need kohe paberile panna."
meelekaart
Arno: "Kasutan FreeMindi, mulle meeldib, et see on vabavara, et tehtud meelekaarte saab veebis näidata, üksteisega ühendada ja tal on eestikeelne tugi. Meelekaardi ülesehitusest ja rakendusest on palju häid näiteid. Internetis on mappio kokku kogunud 1000 meelekaardi näidet, vaata http://mappio.com/. Kui me täna üksteist intervjueerisime, siis selle põhjal saab Tony Buzani eeskujul teha lihtsal moel enda CV. "

mind-map-about-tony-300-dpi
Tanel: "Olulisemate ideede rõhutamiseks saab kasutada värve, erinevat kirjaviisi, suuri ja väikeseid tähti, kujundeid ja ikoone."
Ülo: "Huvitav oli meelekaardi ja meele toimimise vaheline seos. Buzani jutt mõtlemise radiaalsusest, ajupoolkerade talituslikust asümmeetriast (täidavad erinevaid ülesandeid) ja kuidas see kõik meelekaardi tegemist toetab."
Pille: "Tulin just selleks töötuppa, et minu ülemus tahab väga kritseldada ja skeeme joonistada ja palub ka minul seda teha, aga mulle on see võõras. Tahtsin proovida, kas ma saan hakkama."
Arno: "Tore, et meil oli rühmas keegi, kelle jaoks meelekaart teabe esitamise viisina oli võõras. Ta tuli eraldi selleks töötuppa, et tutvuda asjaga, mille kasutamine talle on ebamugav :) Ja kui "käed külge" läbi sai oli ta juba üsna vilunud."
meelekaart
Kristel: "Mulle meeldis, et oli dialoog ja hästi palju suheldi. Tavaliselt koolitustel hoitakse rohkem omaette ja ei taheta suhelda ka mitte laudkondade kaupa. See oli nii tore! Tubli!"
Ülo: "Kohviku formaat aitas sellele kaasa."
Haide: "Väga mõnus oli. Mul pole üldiselt eriti usku lühikesesse koolitusse ja võibolla, kui on päris uus teema, siis see aeg oleks lühike. Ma olen varem ka meelekaarte teinud ning see koolitus oli väga hea pikkusega. Ja sellest oli kindlasti kasu. Omaette väärtus on see, et kogu meeskond oli kohal, see on kindlasti osaleja jaoks oluline. Spontaanne suhtlus tekkis väga kiiresti, sest me ei tutvunud alguses üldse."
Heie: "Mulle piisab vähesest, koolitus oli paraja pikkusega, isegi lühemast oleks mulle piisanud. Mulle meeldis, et erinevate koolituste vahel tekivad lingid, oleksin väga tahtnud osaleda ka Taneli töötoas."
Ülo: "Ega ma ju täpselt ei teadnud, mida sa Arno teed. See oli hästi tore mõte, et sa sidusid eelmise töötoa oma teemaga ja me tegime Taneli töötoast meelekaardi. Minul oli väga huvitav seda näha ja see oli kasulikult veedetud aeg, sain kavandada oma järgmise nädala töösõitu Inglismaale coachingu treeningule. Kahju, et ma ei saa sellepärast Argo töötoas osaleda."
Merilin: "Mulle meeldis, et tegime meelekaarte tänasest päevast, oleks tahtnud isegi rohkem harjutada."
Haide: "Vajalik, kasulik, praktiline - kõik olid ühes koos."
Arno: "Mulle endale väga meeldib kohviku formaat. See on osalejatele ka mugav võimalus suhtlemiseks. Laudkondi oli kolm ja see tegi ka omavahelise jagamise lihtsamaks, kõik said osa teste tegemistest"

arno töötuba

Vaata, mis juhtub järgmises töötoas
Kaasautorid: Ülo Vihma, Arno Baltin, Argo Tammemäe

Sa oskad joonistada! Selle sõnumiga võtsin "Märkmete visandamine – teadmised, oskused ja praktilised harjutused" töötoa kokku. "Visualiseerimine töövahendiks!" sarja esimene töötuba toimus 2. mai noore lõuna paiku Tallinna kesklinnas Tornimäe Ärikeskuses.

Koolituse tuulamise osas ütlesid osalejad, mida kasulikku töötuba pakkus, mida kaasa võtta ja kuidas saaks omandatut kasutada oma igapäevases töös ning elus. Toon välja mõned kasud, mida osalejad rõhutasid:

  • Sain teadmise, et oskangi joonistada. Algul oli hirm naha vahel, aga sain sellest üle.
  • Sain tunde kätte. Olen tekstiinimesena sümboleid oma töös natuke kasutanud, nüüd teen seda kindlasti tihedamini. Mul on vaja kandvat ideed müügitöös esile tuua ja rõhutada, et mõjuda meeldejäävalt.
  • Sain inspiratsiooni konverentside korraldamiseks – räägitu ja ettekannete visualiseerimiseks. Kasutaksin professionaale, nagu joonmeedia.ee-s, et kinnistada märksõnade ja piltide abil kuulajatele räägitut. Inimesed saavad piltidest paremini aru kui tekstist.
  • Tekkis mõistmine, et ikoonide abil saab arusaamist muuta, nihutada, levitada.
  • See oli uus kogemus – nagu käe jooga. Hakkad tegema ja käsi teebki!
  • Kalda peal on jube keeruline õppida, peab ikka vette hüppama. Õppisin uue lihtsa viisi kuidas inimest joonistada sekundite jooksul.
  • Visuaalne tutvumisharjutus alguses oli lahe, isikustatud, seda saab edasi arendada. Tänu sellele jäi hästi meelde, kes millega tegeleb.
portreed
Toon lisaks välja meie Loovlabori liikmete mõtted töötoa kohta:
Argo: minu lootus on, et joonistamist saab kasutada universaalse suhtluskeelena. Ma ise ei ole kirjutaja inimene, aga joonistamisega saan ma hakkama ja see võimaldab mul ka rahvusvahelises suhtluses toime tulla. Joonistamine oleks nagu ühiskeel (võrdlusena rahvusvahelise suhtluskeelega Common English). Tanel aitas mind arendada seda keelt jälle edasi. Minu isiklik leid oli seekord viisnurk-inimene, minu jaoks lihtsam viis inimest kujutada.

Arno: Tundsin mõnu "käejoogast" - tõepoolest käsi ise joonistas. Ikoonides väljendame midagi üldist, millest kõik aru saavad, ühine joonistamine võib arusaamu kinnistada. Aja jooksul võivad ikoonid muutuda kaasaegsemaks, aga tähendus jääb samaks. Nt. nutitelefonil kasutatakse telefonitoru ikooni, kuigi toru nendel telefonidel ei ole. Samas võivad püsivad ikoonid ka loovusele ja innovatsioonile takistuseks saada. Oma ikoonide tegemine võimaldab mõtteid värskendada. Kaasaegseid ja isiklikke ikoone-pilte luues nihutame ja värskendame oma arusaamist.

Ülo: Enda joonistamine on alati huvipakkuv, eriti kui veel lisada juurde detaile ja ikoone, mis peaksid mind iseloomustama ja aitama teistel minuga tutvuda. Kontakti loomine ja suhtluse käivitamine autoportreede kaudu oli kerge ja nauditav. Huvitav oli kuulata ka täpsustavaid küsimusi ja kommentaare. Üllatav oli ühe inimese kõrvarõngastes peituv oluline info tema kohta. Hiljem jäin ma joonistama inimesi erinevates suhetes. Hämmastav, kui lihtsalt arusaadavad olid nad kõrvalistujale, kui neid talle näitasin. Püüan oma mõtet ja oskusi arendada selles suunas, et ühitada inimeste kujutamist protsessiskeemiga.

Olen rõõmus, et meie loovlabori töö on kandnud esimesi õisi. Liikusime sammukese selles suunas, et muuta visualiseerimine Eesti ettevõtlike inimeste hulgas iseenesestmõistetavaks töövahendiks. Osalejad olid innustunud joonistamise kui protsessiga edasi minema ja katsetama võimalusi rakendusteks, nt. kuidas müügiprotsessis või klienditeeninduses visualiseerimist kasutada. Oma töötoas tunnetasin, et lisaks on visualiseerimises ka omapärane suhtlemise esteetika – inimesed suhestuvad, tutvuvad, teevad midagi koos. Joonistamine on suhtlemine.
töötuba bc580048

Vaata meie visualiseerimise töötubasid!
Kaasautorid: Argo Tammemäe, Ülo Vihma, Tanel Rannala

arno joonistatud ideepuupuuMis juhtub sündinud uue mõttega? See läheb idanema, kasvab ja loodetavasti kannab vilja. Kuidas võiks mõtte arengut kujutada? Kui mõte on algselt nagu seeme, mis viljakasse pinnasesse satub, siis võtab ta alla juured ja mõne aja pärast ajab välja varre. Piltlikult oleks meil alguses üks ümar kese, mis hakkab ajama harusid algul alla ja siis üles. Mõtte säärast arengut lubab üles tähendada meelekaardi tehnika. Tuntud ka idee- või mõttekaardina ja algupäraselt, inglise keeles tähistatud kui mindmap.

See on üks visualiseerimisvõtete ühine omadus – lubab silme ees hoida mõnd nähtust selle arengus ja selle hetkeseisu.

Mõtted võivad meid külastada kas sõnadena, piltidena või muude aistingutena (kehalise aistinguna, tundeseisundina). Kui tahame algset mõtet alal hoida, siis tuleb see kuidagi fikseerida. Selleks vajame vormi. Me sõnastame, joonistame, joonestame, voolime või kehastame mõtte. Seda nii selleks, et mõte kaduma ei läheks, aga ka selleks, et oma mõtet vajadusel kellelegi edasi anda.
See on teine visualiseerimisvõtete omadus – tõlkimine. Ühes vormis esitatud mõte tõlgitakse teise.

Mu viimatine äge kogemus sellisest tõlkimisest oli 27.aprilli Carmina Burana esitus Lauluväljaku klaassaalis Flora ja Kalevi kooride poolt. Lisaks muusikale esitati teost ka tekkiva ja täieneva pildina seinale, mida joonistas Siiri Taimla.

Ta tõlkis muusika pildiks. Tõlge pildikeelde lisas mõistmisvõimalust. Näiteks need, kes ei jõudnud ladinakeelse teksti tõlget läbi lugeda said piltide põhjal aimu, millest lauldakse.


argo joonistatud visioonOma ideid soovime sageli teistele mõistetavaks teha. Tänapäeva organisatsioonide puhul on pea enesestmõistetav teatud nö strateegliliste arusaamade vormistamine ja kommunikeerimine. Igal endast lugu pidaval organisatsioonil on missioon, visioon ja ...

Enamasti on need võimalikult lakoonilised sõnastused sellest, mida organisatsioon teeb, millisena näeb oma tulevikku ja kuidas püüab sinna jõuda. Ometi võib sedagi teha teha pildiliselt, tähendab ju visioon otsetõlkes kujutluspilti tulevikust. Oma koolitustel oleme aidanud inimestel ühist kujutluspilti luua ka ühiselt joonistades. Huvi, kaasatus ja energiatase on nendel juhtudel olnud suur.

Oleme sõnastanud oma visualiseerimise loovlabori visiooni, millest lähtusime ka töötubasid koostades. Meie visiooniks on, et vähemalt 63% eesti tublidest ettevõtjatest julgevad pliiatsi kätte võtta ja oma visioonid ja mõtted pildiks teha. Missiooniks on muuta visualiseerimine Eesti ettevõtluskeskkonnas iseenesestmõistetavaks töövahendiks, juurutada visualiseerimist rohkem organisatsioonide kultuuri.

Tee algust koos meiega!

joonmeedia visioon missioon
Kaasautorid: Argo Tammemäe, Arno Baltin, Ülo Vihma

Piltide abil paberil mõtlemine võib tunduda hirmuäratava väljakutsena. Kuid uuega alustades tasub kiirustada aeglaselt. Visualiseerimiseks-joonistamiseks kasulikke oskusi saad omandada samm sammult. Alustada võid sellest, et õpid ära ühe visuaalse tähestiku. Seda täiendades ja “tähtedega”  eksperimenteerides saad üha rohkem kujundeid oma visuaalse mõtlemise tööriistakasti. Nii rikastad oma märkmeid ja suudad ka teistele oma mõtteid paremini selgitada.

Alustame siis algusest. Kõige lihtsam tähestik koosneb viiest “tähest”: ring, ruut, kolmnurk, joon, punkt. Juba ainuüksi nende abil saad Sa joonistada ükskõik mida. Et see nii on, selle tõestuseks joonistasime igaüks siia mõned pildid, kasutades üsnagi kohmakat Google’i joonistusprogrammi. NB! See võttis meil aega mõni minut ja keegi meist pole joonistuskursustel käinud!

Esimese pildi tegime nii, et igat elementi kasutasime vaid üks kord. Tulemus on selline.
nd


Teise pildi tegime kõik samast objektist, antud juhul siis inimesest. Elemendid on samad, aga neid võis kasutada korduvalt. Tulemus on selline.
nd

Kui nüüd piinlikult täpne olla, siis Argo joonistusel on kasutatud ka kaart. See viitab võimalusele oma “tähestikku” edasi arendada ja lisada sinna  uusi “tähti”. Nii võib põhielementide ehk visuaalse tähestiku hulka lisada näiteks spiraali, kaare, sõlme, silma, pilve (popkorni). Nende kombinatsioonist saab joonistada näiteks sellise pildi.
Näide 3

Nende avatud(!)  ja suletud(!) kujunditega saad kombineerida ükskõik millist visuaali. Insenerliku mõtlemise ja joonestamiskalduvusega inimene võib koostada voodiagramme või graafikuid, visandlikuma mõtlemise ja vaba käega joonistaja võib kujutada inimesi mitte ainult kui märke, vaid ka tegutsemas ja suhtlemas. Sina võiksid proovida näiteks nende algtähestikku kuuluvate detailide abil kujutada Eesti tähestikku või kõiki numbreid. Proovi kohe järgi! Kui oled aru saanud, et “vist saab tõesti”, siis vaata järgmiseks harjutuseks enda ümber, kus Sa praegu oled. Vali välja mõned lihtsamad objektid ja vaata, kuidas oskad neid joonistada, kasutades kujundeid visuaalsest tähestikust. Joonista ükskõik millega, kas või näpuga higisele aknaklaasile...

Aga tulles tagasi algusmõtte juurde - alustades pole põhjust kiirustada ja oskusi on kasulik omandada samm sammult. Seda ka sellepärast, et tekitada endale eduelamusi, mille pinnalt edasi liikuda. Kui latt kohe  liiga kõrgele seada, võib Sind tabada pettumus ja Sa lööd uue oskuse omandamisele käega. Eriti kui pole kedagi kõrval toetamas ja tagant õhutamas. Meie omalt poolt pakume sellist tuge oma töötubades (vt  4 hommikust visuaalse intelligentsuse arendamise töötuba juba maikuus). Seal õpime visuaalset mõtlemist erinevate ülesannete ja probleemide lahendamiseks.

Lõpetuseks näide sellest, et me ei räägi kunstist ega õpeta joonistamist selle tavapärases mõttes. Meie jaoks on oluline ideede kommunikeerimine, mitte puhas kunst. Näiteks kui joonistaksid nüüd vasaku käega ühe “halvasti” joonistatud autoportree endast, seejärel parema käega “paremini”  joonistatud autoportree endast ja liseksid veel ka foto endast, siis näed, et kõigil juhtudel oleksid pildil ikkagi sina. Kui keegi sinu joonistusest aru ei saa, sellele lisa kommentaar ja kõik on selge.
nd